Symtom och diagnos

Det viktigaste symtomet på manlig infertilitet är utebliven graviditet. I vissa fall kan det dock vara ett underliggande problem, exempelvis en genetisk störning, hormonell obalans, förstorade vener runt testikeln eller ett tillstånd som blockerar passagen för spermierna, som orsakar symtomen.

Symtomen kan utgöras av problem med sexuell funktion (svårigheter med utlösning och/eller med att upprätthålla erektion), smärta och svullnad i och runt testiklarna, återkommande luftvägsinfektioner och minskad ansikts- eller kroppsbehåring eller andra tecken på kromosomrelaterad eller hormonell avvikelse.

Det finns olika orsaker till manlig infertilitet, och de kan förekomma i varierande grad.

Spermieproduktion

Viss manlig infertilitet orsakas av problem med spermieproduktionen. Azoospermi innebär att mannen har omätbara nivåer av spermier i sin sperma. Detta förekommer hos 1 % av den manliga befolkningen och är orsaken till upp till 20 % av infertiliteten hos par. Det finns andra former av infertilitet som påverkar spermiedensiteten i mindre utsträckning, och även infertilitet som beror på onormal spermierörlighet (som gör det svårare för spermierna att simma till ägget) och spermiemorfologi (som innebär att spermierna har onormal form och inte kan befrukta ägget).

Testikulära problem

Det finns också testikelproblem som kan medföra manlig infertilitet. Till exempel har vissa män nedsjunkna testiklar, eller testiklar som har påverkats av kirurgi, trauma, cancer eller medfödda missbildningar. Ibland är de små rören i testiklarna blockerade så att spermierna inte kommer in i ejakulatet.

Hormonella problem

Om det råder hormonell obalans, eller om testosteronnivåerna är låga, kan detta påverka fertiliteten hos män. Hormonell obalans kan bero på flera saker, som läkemedel/medicinering, medfödda störningar eller tumörer.

Utlösningsproblem

Vissa män lider av utlösningsproblem, som för tidig utlösning (när utlösningen kommer för snabbt) och retrograd utlösning (när sperman ejakuleras i urinblåsan).

Livsstil

Sperma produceras var tredje månad, vilket betyder att livsstilen kan ha stor betydelse för spermakvaliteten. Såväl alkohol och cigaretter som narkotikamissbruk kan påverka spermakvaliteten.

Att välja den behandling som är rätt för dig

Vi har erfarenhet av att behandla infertilitet hos män på vår klinik och gör det oftast genom mikroinjektioner (ICSI) eller spermadonation. Huruvida du är lämplig för någon av dessa behandlingar kan bedömas med hjälp av en spermaanalys och en ultraljudsundersökning av din partner. Vi samarbetar också med en rådgivande urolog som vi kan remittera till i särskilt komplicerade fall eller om det finns behov av spermieaspiration.

Mikroinjektion, eller intra-cytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) är en laboratorieteknik där en enda spermie injiceras i ägget istället för att läggas i en odlingsskål för spontan befruktning av ägget. För män med för få spermier eller spermier med onormal morfologi/rörlighet innebär detta att vi kan välja ut en frisk spermie och injicera den direkt i ägget, och på så sätt hjälpa befruktningen på traven.

Vi erbjuder också en välfungerande process för spermadonation, som gör det möjligt för par och ensamstående kvinnor att matchas med en lämplig donator från vår egen spermabank. I denna process får du träffa vår donationskoordinator som hjälper till att matcha dig med någon av våra donatorer. Ett alternativ är att vi underlättar behandling med donerad sperma som köps in någon annanstans om detta önskas.

Om du önskar mer information är du varmt välkommen att kontakta vår särskilda rådgivare.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid