Varför Natural och Mild IVF är rätt val

Denna behandling är skonsam både för dig som kvinna och ditt barn. Vi arbetar nämligen med din kropp, inte emot den. Om du har problem med fertilitet – och ett av sju par runt om i landet befinner sig i den här situationen – är det troligt att du går och bär på följande känslor:

  • Frustration - för att du har svårt att få tydlig information om varför du kämpar för att bli gravid, eller om tiden tappar bort när du väntar på ditt nästa möte.
  • Ångest - eftersom du kanske överväger privat behandling men det är svårt att förstå alla tillgängliga alternativ, eller om du är orolig för hur din kropp kommer att hantera de ansträngande biverkningarna av fertilitetsmedicin.
  • Hjärtbrytning - eftersom din familj ännu inte är komplett.

 

Som banbrytande fertilitetsläkare med specialisering på naturlig och mild IVF är vi medvetna om vilka känslor du brottas med. Vi anser att varje kvinna förtjänar möjligheten att bli biologisk mamma, och vi har gett kvinnor stöd i detta under nästan tjugo år.

Varje månad träffar vi hundratals kvinnor på våra kliniker runt om i landet. Deras förutsättningar är olika, men oron de känner är oftast densamma. Många har vänner eller familj som har genomgått konventionell IVF-behandling. Därför är de oroliga för hur de ska klara veckor med sprutor eller den fysiska och känslomässiga påfrestningen med klimakterieliknande symtom pga. blockering av deras naturliga cykel. De är också rädda för hälsoriskerna och komplikationerna kopplade till de höga doser läkemedel som används för att stimulera äggstockarna.

Samma resultat, men en helt annan upplevelse

Sanningen är att det inte behöver ser ut så här. Vår banbrytande naturliga och milda IVF-behandling ger resultat som är lika med eller bättre än det nationella genomsnittet för IVF. Samtidigt orsakar den färre biverkningar och ger bättre långsiktig hälsa hos kvinnan och barnet.

Vad är naturlig och mild IVF?

Det kan låta förenklat, men allt du behöver för att få ett friskt barn är ett ägg av hög kvalitet och en spermie av hög kvalitet för att skapa ett embryo av hög kvalitet. 

Fokus vid konventionell IVF är att öka mängden ägg som plockas ut i varje cykel. Behandlingen tar vanligtvis 4 veckor, ofta med dagliga injektioner. Man avbryter din normala cykel (nedreglering) för att sedan stimulera dina äggstockar till att producera många fler ägg än vad de naturligt skulle göra, med högre doser fertilitetsläkemedel och mediciner.

Vår naturliga och milda IVF är däremot mycket skonsammare och tar hänsyn till kroppens cykel. Vi uppnår samma resultat som vid konventionell IVF, men använder ändå betydligt lägre doser läkemedel, eller inga läkemedel alls. Detta eliminerar många av de biverkningar och hälsoproblem som utgör ett orosmoln för de kvinnor som överväger IVF.

Vår metod fungerar. För en lyckad IVF-behandling är kvaliteten på äggen viktigare än kvantiteten. Det finns betydande vetenskapliga bevis för att embryon som produceras i IVF-cykler med lägre stimulering kan vara av högre kvalitet än de som produceras vid konventionell IVF, och att embryon som kommer till vid konventionell IVF kan ha en ökad risk för kromosomavvikelser, något som kan påverka sannolikheten att utvecklas till helt friska barn.

Hur fungerar vår metod?

Vid naturlig IVF, som är lämpligt för äldre kvinnor eller för kvinnor med låg äggreserv, utgår vi från kroppens naturliga urvalsmekanism när vi ska plocka ut de ägg som är friskast och av högsta kvalitet i en naturlig cykel. Vi ger inga läkemedel under behandlingen. Vid modifierad naturlig IVF ges läkemedel i form av tabletter eller sprutor 3–4 dagar före ägguttag, och även vid denna behandling är målet att plocka ut naturligt utvalda ägg.

Vid mild IVF, som är lämpligt för kvinnor med normal äggreserv, skräddarsyr våra specialistläkare behandlingen och ger äggstocksstimulering inom din naturliga cykel för att uppnå mild respons. Till skillnad från de fyra veckors medicinering som krävs vid konventionell IVF tar denna process vanligtvis bara cirka 8–10 dagar och man gör ingen nedreglering (inget behov av att avbryta din cykel).

Vad betyder det för dig och ditt barn?

Friska mödrar och friska barn är kärnan i allt vi gör.

Vi har under många år finslipat behandlingar som ger lika bra resultat som konventionella IVF-behandlingar, men är skonsammare mot din kropp. Med lägre doser läkemedel, eller till och med inga läkemedel alls, blir din behandling kortare och mer effektiv. Du får färre injektioner och betydligt färre fysiska och känslomässiga biverkningar. Hälsoriskerna kopplade till högre doser hormoner och läkemedel minskar, och eftersom färre läkemedel används blir behandlingen sannolikt billigare än konventionell IVF.

Förutom fördelarna för dig finns det bevis för att barn som föds efter naturlig IVF tenderar att ha hälsosammare födelsevikt än barn som föds efter konventionell IVF-behandling, och att barn som föds efter mer naturliga former av IVF-behandling också är mindre benägna att födas för tidigt.

Vill du ha mer information?

Vi är medvetna om att det kan kännas ensamt och överväldigande att hantera fertilitetsfrågor. Vårt mål är att göra din tid hos oss så stressfri som möjligt och vi är stolta över att vårt sätt att göra en verklig skillnad för kvinnor och familjer [länk till fallstudier] under en svår period i livet. Hos oss får du skräddarsydd behandling som leds av experter och tillgång till avancerade ultraljudstekniker och den senaste tekniken inom området.

Du har förmodligen fler frågor och vi hjälper mer än gärna till. Det är bara att kontakta oss för ett samtal eller för att boka in en första konsultation.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid