Vitanovas fertilitetsspecialister

Vitanova samarbetar med några av de bästa specialisterna inom fertilitetsbehandling i milt simulerad och i naturlig cykel. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet av fertilitetsbehandling och arbetar utifrån rutiner och metoder som utvecklats av professor Nargund med målet att kvinnan och kvinnokroppen ska utsättas för så få påfrestningar som möjligt under behandlingsprocessen.

Vårt medicinska team

Patientstödpersonal

Vi är öppna och redo att hjälpa dig!

Vi vill försäkra våra patienter om det  vi förblir helt öppna till alla våra nationella och internationella patienter, och du kan fortsätta att komma till kliniken för behandling.

Tack för ditt tålamod och förståelse under denna utmanande tid.

Boka tid