Få de svar du behöver

Många patienter har, förståeligt nog, många frågor innan de deltar i ett kliniskt möte. Vi har samlat några av de vanligaste av dessa så att du kan ta reda på så mycket du vill innan du kommer in på kliniken.

Inledande samråd
Varför behöver jag ha en första konsultation innan jag påbörjar behandlingen?

Den första konsultationen är en chatt som vi har innan du börjar behandlingen där vi ger dig information om behandlingens gång och vad du kan göra själv för att bli gravid. Vi pratar om vilken typ av behandling vi rekommenderar för dig och vad dina tankar är. Om du vill använda givarsem, kommer vi att diskutera de etiska aspekterna av att bli gravid på detta sätt. Du kan använda konsultationen för att ställa alla frågor du har och berätta om vad du vill ha i förhållande till behandlingen.

Kommer samrådet att äga rum på Vitanova?

Vi föredrar att ha konsultationer på Vitanova eftersom vi tycker att möte ansikte mot ansikte hjälper till att förbättra kommunikationen. Du har möjlighet att se kliniken och träffa oss personligen. Det är också möjligt att hålla den första konsultationen via Skype eftersom det också gör att vi kan se varandra ansikte mot ansikte.

Ska min partner delta i det första samrådet?

Det är bäst om både du och din partner är tillsammans under hela processen. Känslomässigt är det mycket viktigt och ni kommer båda att få information om vad som händer under behandlingen. Efter samrådet måste din partner också underteckna vårt formulär för godkännande av behandling. Om din partners sperma ska användas i behandlingen, kommer vi att be om ett spermaprov så att vi kan få ett intryck av spermakvaliteten.

Vilka språk talar Vitanovas personal?

All personal på Vitanova talar både danska och engelska. En del av oss talar också svenska, tyska, franska, italienska, arabiska och kroatiska. Vi kan inte lova att du alltid kommer att kunna träffa någon som talar ditt språk, men det här är vanligtvis inte ett problem.

insemination (IUI)
Vad är Intra-Uterine Insemination (IUI) -processen?

Det första steget i IUI-behandling är att ha en första konsultation. Vid denna tidpunkt kommer läkaren att ha en 30-minuters konsultation där läkaren kommer att gå igenom din medicinska historia och utforma en personlig behandlingsplan. Det rekommenderas att du genomgår ett tubal patency test för att säkerställa att dina äggledare är klara och att spermierna kan nå ägget. Du kommer då att behöva ett antal skanningar efter din menstruationsstart. Dessa kommer att användas för att övervaka folliklarnas tillväxt och spåra ägglossningen. När tiden är rätt att utföra IUI kommer spermieprovet att tvättas och beredas före proceduren. IUI-proceduren innebär att spermierna införs i livmodern genom en tunn kateter vid rätt tidpunkt för cykeln när ägget släpps ut.

Har du givarsperma tillgängliga för användning i IUI?

Ja, vi har en bank med givarsperma på kliniken. Du kan välja donatorsperma från denna bank eller ordna att spermier från en extern bank överförs till kliniken. Om du vill använda en känd spermadonator kan detta också ordnas.

Vad händer om jag har ett positivt LH-test under helgen?

Om du har ett positivt LH-test måste du kontakta kliniken omedelbart för att få bokning för inseminering antingen senare samma dag eller nästa dag. Eftersom du har stängt på en söndag kan det vara lite annorlunda om du har ett positivt LH-test under helgen. Om du får ett positivt LH-test lördag morgon kommer du för insemination samma dag. Om du får ett positivt LH-test lördag kväll kommer du för insemination måndag morgon.
Allt kommer att förklaras mer detaljerat under hela din behandlingsprocess, men om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

ICSI
Vad är ICSI?

ICSI står för intra-cytoplasmatisk spermieinjektion. Detta hänvisar till när spermierna injiceras direkt i ägget, snarare än att spermierna och ägget läggs i en skål för att spontant befruktas.

Vem passar ICSI?

ICSI används vanligtvis för patienter där det finns en manlig infertilitetsfaktor eller fertiliseringsproblem.

Gör du ICSI?

Ja, vi utför PICSI (Physiologic Intracytoplasmic Sperm Injection). Denna teknik gör det möjligt för embryologer att välja den mest lämpliga spermierna att injicera i ägget. Spermierna kan testas för att se hur bra det binder till Hyaluronan (HA), som är ett naturligt förekommande ämne på äggets yta. HA kan beläggas på en skål, och embryologiteamet väljer spermier som binder till det. Det har visats att dessa spermier är mer benägna att vara mogna, rörliga och friska.

IVF
Vad är det första steget mot IVF?

Det första steget är att du gör nödvändiga blodprover eller skanningar hos dina lokala läkare. Efter dessa resultat måste du konsultera oss. Du kommer att ha ditt möte där vår läkare, som kommer att gå igenom resultaten och din medicinska historia och utarbeta en personlig behandlingsplan för dig baserat på dessa.

Måste jag skanna en viss dag i cykeln?

Nej, du kan få skanningen på vilken dag som helst i cykeln, även under din period om du är bekväm med detta - det gör ingen skillnad ur skanningssynpunkt.

Måste jag skanna igen om jag har haft någon annanstans?

Vi begär att varje patient gör en genomsökning inom 3 månader innan behandlingen påbörjas. Det är enligt läkarens bedömning om de kommer att acceptera en skanning från en annan klinik.

Ska jag ta med mig något?

Om du har medicinska anteckningar, till exempel från tidigare behandling, kan du skicka kopior av dessa till oss i förväg för att läggas till i din fil. Annars behöver du inte ta med dig någonting.

Vad är naturlig IVF?

Natural IVF, även känd som Natural Cycle IVF, är en form av IVF-behandling som är betydligt mildare på kroppen jämfört med konventionell IVF. Naturlig IVF använder inga stimulerande droger, och Natural Modified IVF använder bara en kort kurs med stimulerande läkemedel.
Naturlig cykel IVF fungerar inom en kvinnas egen naturliga cykel, snarare än att stänga av cykeln (nedreglering) och starta om den med läkemedel med hög stimulering. Det syftar till att samla in ett ägg som naturligt har valts ut och mognats av kroppen, och det befruktade ägget / embryot placeras tillbaka i livmodern. Naturlig IVF är därför det närmaste som IVF-behandling kan komma till naturlig befruktning. Detta tillvägagångssätt bygger på fokus på kvalitet snarare än kvantitet. Naturlig IVF är mest lämplig för kvinnor med låg äggstocksreserv, låg AMH eller hög FSH.

Vad är mild IVF?

Mild IVF fokuserar på kvalitet snarare än kvantitet ägg, bedrivs inom kvinnans naturliga cykel och använder lägre doser av stimulerande läkemedel. Mild IVF använder en kort 5-9 dagars stimulerande läkemedel för att uppnå ett mildt svar.
Mild IVF är utformad för att vara mildare på kroppen med färre biverkningar. De korta protokollen med lägre doser av läkemedel innebär att stress och behandlingstid och potentiella biverkningar minskas.

Ska jag göra naturlig eller mild IVF?

Detta beror på din egen uppsättning omständigheter, och läkaren kommer att kunna berätta vad som är bäst lämpligt i den inledande genomsökningen och konsultationen. Vid detta möte kommer läkaren att göra en intern skanning med en 3D-skanner, som kommer att titta på dina äggstockar och äggstocksreserv, livmoderslemhinnan och blodflödet till dessa. De kommer sedan att gå igenom din medicinska historia och utforma en behandlingsplan baserad på din skanning och din medicinska historia.
Vanligtvis rekommenderas äldre patienter eller patienter med låg ovarialreserv att gå till naturligt eller naturligt modifierat IVF. Mild Stimulation IVF fungerar bra för kvinnor med en bra äggstocksreserv, och den har utmärkta framgångsnivåer.

Har du urvalskriterier?

Vi accepterar alla kvinnor upp till 46 år. Vi har ingen gräns för AMH-nivåer och vi kommer att försöka uppnå fertilitetsbehandling för en kvinna med egna ägg om det är möjligt. Vi har haft patienter med AMH-nivåer under 1 som har friska barn med sina egna ägg.

Vad är processen?

Det första steget är att komma in för ett första samråd. Vid detta möte kommer läkaren att bedöma din situation och utarbeta en personlig behandlingsplan. Efter detta kommer de att prata dig genom din behandling, ge dig din medicin och lära dig hur du tar det och gå igenom samtyckeformuläret med dig.

Hur lång tid tar det?

Efter den första skanningen tar behandlingen cirka två veckor.

Finns det en väntelista?

Nej, det finns ingen väntelista. Det finns vanligtvis inledande konsultationer tillgängliga inom en vecka. Att starta behandlingen beror på din cykel, eftersom den börjar efter att din menstruation börjar. Det betyder att vi vanligtvis kan börja i början av din nästa cykel.

Vilka är framgångsgraden?

Våra framgångsnivåer varierar beroende på patientens ålder och typ av behandling.

Kan jag förbättra min chans att lyckas?

Vi erbjuder ett antal tekniker som kan förbättra dina chanser att bli gravid med IVF-behandling. Diskutera med en konsult för att kontrollera om någon av dessa kan vara till nytta för dig.
IVM: In vitro-mognad (IVM) är en banbrytande teknik som kan användas tillsammans med Natural IVF för att skapa fler embryon. Naturlig IVF syftar till att samla ett moget ägg, men med IVM kan mindre omogna folliklar också samlas in och mognas i laboratoriet.

IVF med spermadonator
Vem är denna behandling lämplig för?

IVF-behandling med givarsperma passar bäst för par med en manlig infertilitetsfaktor, kvinnliga par av samma kön och ensamstående kvinnor.

Har du spermier från donator?

Vi arbetar med endast erkända och licensierade givarbanker för att tillhandahålla bästa spermier. De kan ge dig information om hud-, ögon- och hårfärg och pedagogisk bakgrund innan de hjälper dig att matcha dig med en givare. Vi arbetar gärna med externa spermiebanker om du föredrar det. Det är också möjligt att använda en känd givare.

Vad är processen med behandling med spermadonator?

Den första etappen är att ha ett första samråd. Vid denna tidpunkt kan patienten diskutera vilken sperma som ska användas och sjuksköterskan kan gå igenom vår lista över spermadonatorer med dig. Om du bestämmer dig för att köpa spermier från en extern spermiebank är det helt bra; dock måste du ordna så att spermierna skickas till kliniken. Själva behandlingen är precis som våra andra typer av IVF: den kvinnliga patienten kommer att ta en lämplig kombination av läkemedel i flera dagar innan hon får sina ägg samlade under sedering. Dessa kommer sedan att befruktas med givarspermier i laboratoriet innan de överförs till kvinnans livmoder några dagar senare.
Om du planerar att använda en känd givare måste han gå igenom en serie steg för att bedöma hans lämplighet. Det är bäst att kontakta oss för mer information om hur du använder en känd givare.

IVF med donatorägg
Erbjuder du behandling med donatorägg?

Ja, vi erbjuder behandling med ägg från brittiska givare, spanska givare och kända givare. Vi har vår egen givarbank att välja mellan. För människor av europeisk härkomst har vi vanligtvis ingen väntelista. Vi har också kontakt med en klinik i Spanien, så om det inte finns lämpliga donatorer i vår donatorbank kan vi hitta en donator från den spanska kliniken som har ett stort urval. Om du vill ha behandling med donatorägg är det första steget att komma in på kliniken för en första konsultation och skanning.

Hur är behandlingen med donatorägg?

Du kommer att ha en första konsultation, där läkaren kommer att gå igenom din medicinska historia och utforma en personlig behandlingsplan. Sjuksköterskan kommer att diskutera din behandling med dig och hjälpa dig att matcha dig med en givare.

Är givarna anonyma?

Ja, i Danmark har patienter möjlighet att välja en öppen givare eller en anonym givare, vilket innebär att ingen identifierande information om givaren lagras.

Vilka är framgångsgraden?

Framgångsgraden för behandling med donatorägg är mycket bra; du kan läsa mer om framgångsnivåer här.

Vem kan ta emot en äggdonation?

Donerade ägg erbjuds par och ensamstående som inte kan bli gravida med egna ägg. Anledningarna till varför är många; cancersjukdom där strålbehandling eller cellgifter varit nödvändigt, om du tagit bort dina äggstockar eller om du föddes utan äggstockar, om du tidigare genomgått IVF- eller ICSI-behandlingar med dina egna ägg utan lyckat resultat, eller framskriden ålder. Erbjudandet om donerade ägg övervägs endast när alla andra alternativ har blivit undersökta eller om din ålder är 44 och över.

Vad krävs för att du ska bli erbjuden donerade ägg?

Du kan ta emot en äggdonation upp till 46 års ålder. Detta betyder att behandlingen måste påbörjas när du är åtminstone 45 år gammal. I vissa fall kan behandlingen påbörjas lite senare - men då krävs det att du godkänner mottagandet av den äggdonation som finns tillgänglig vid det tillfället, och behandlingserbjudandet upphör när du fyllt 46.

Att använda donerad sperma
Kan jag välja min spermiedonator?

O ja, på den danska spermabankens hemsida kan du välja din donator. När du har gjort ditt val kan du enkelt köpa sperman online och be spermabanken att skicka den till oss. Vi rekommenderar att du väntar tills du har haft din inledande konsultation med oss innan du köper donerad sperma.

Kan jag se bilder på donatorn?

O om du köper donerad sperma direkt från en spermabank kan du välja en donator med en så kallad "detaljerad profil". Då får du vanligtvis se ett babyfoto av din donator. Somliga spermabanker låter dig även se ett foto av donatorn som vuxen.

Säljer vitanova donerad sperma?

O ja, men vitanova fungerar inte som en spermabank. All donerad sperma hos vitanova är köpt genom danska spermabanker. Det är inte möjligt att köpa donerad sperma med en "detaljerad profil" hos oss.

Vad är skillnaden mellan öppen och icke kontaktbar donator?

O om du köper donerad sperma från en icke-kontaktbar donator (anonym) kommer varken du eller ditt barn ha möjlighet att komma i kontakt med eller få detaljerad information om donatorn. Om du köper sperma från en så kallad öppen donator (icke anonym) kan ditt barn efter 18 års ålder kontakta spermabanken och få mer information om donatorn. Det är viktigt att du pratar med spermabanken om detta innan du köper donerad sperma.

är donatorer testade för smittsamma sjukdomar?

O ja, alla donatorer testas för smittsamma sjukdomar, hiv och hepatit innan de godkänns av spermabanken. Donatorn testas även för ett antal ärftliga sjukdomar. Du kan läsa mer om detta på spermabanken i frågas hemsida.

är donatorer testade för ärftliga sjukdomar?

O det är omöjligt att testa en person för alla typer av ärftliga sjukdomar. De flesta spermabanker väljer därför att testa för de vanligaste genetiska störningarna. Spermabankens hemsida anger alla test en donator måste genomgå för att bli godkänd.

är jag garanterad ett fullt friskt barn om jag använder donerad sperma?

O nej, tyvärr är det omöjligt att garantera detta, varken när du använder donerad sperma eller om du använder din partners sperma.

får jag träffa donatorn?

O nej, tyvärr är detta inte möjligt.

är det viktigt att välja en donator med samma blodgrupp som mig?

O nej, blodgrupp har ingen betydelse för slutresultatet. Om det ändå är viktigt för dig kan du kontakta spermabanken och köpa sperma med den blodgrupp du vill ha.

Äggdonation
Får jag betalt för att donera mina ägg?

Du kommer att få en kompensation på upp till 7 000 DKK för varje behandlingscykel för äggdonation. Denna betalning är för att rimligen täcka alla ekonomiska förluster som du kan stöta på i samband med din donation.

Kommer att donera mina ägg påverka min fertilitet?

Det är mycket osannolikt att donera dina ägg kommer att ha några negativa effekter på din fertilitet.

Hur många gånger behöver jag besöka kliniken?

Du måste komma till kliniken mellan 6-10 gånger.

Är det skada att ägg doneras?

Att ta mediciner kan ge lite obehag men ägguppsamlingen skadar inte.

Kan ett barn som är fött till följd av min donation ta reda på vem jag är?

När du blir en äggdonator kommer du att bli ombedd att tillhandahålla vissa detaljer. Denna information kommer initialt att användas av kliniken för att bedöma din lämplighet som ägggivare.

Hur samlas mina ägg?

Denna procedur utförs i teater under sedering och tar cirka 45 minuter.

Är jag en behörig donator?

Om du vill bli en donator måste du vara mellan 20 och 35 år gammal. Du måste vara fysiskt och psykiskt frisk och får inte bära på några ärftliga sjukdomar. Innan du kan donera dina ägg ber vi dig att testas för HIV, Hepatit (B & C) samt Syfilis.

Får jag ha samlag under min donationscykel?

Ja, du får ha samlag men endast med kondom. Vi rekommenderar att avstå från samlag några dagar före och efter äggplock.

Medför äggdonation några risker?

Äggplockning är i allra flesta fall helt okomplicerat men kan innebära minimala risker. Dessa kommer du få förklarade för dig i den inledande konsultationen.

Kan jag som rökare bli äggdonator?

Nej, rökning av cigaretter, e-cigaretter och vapes kan skada kvaliteten av dina ägg. För att klassas som icke-rökare måste du ha varit rökfri i tre månader. Ett av våra inledande test är ett urinprov för att kontrollera att det inte finns några spår av nikotin.

Hur lång är hela donationsprocessen?

Från första kontakt med oss till själva donationen tar det cirka 1–3 månader. Detta inkluderar alltså den inledande konversationen, hälsoundersökningar, prov och ultraljud samt själva donationsproceduren. Du kommer att behöva ta fertilitetshormoner i upp till två veckor innan dina ägg plockas ut. På dagen av äggplock kan du lämna kliniken cirka två timmar efter att proceduren genomförts om känner dig tillräckligt pigg, och själva proceduren tar endast 45 minuter.

Hur går äggplockningen till?

Vi gör ultraljud och kontroller regelbundet under donationscykeln för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. På dagen av äggplock ber vi dig att inte dricka någon typ av vätska några timmar innan proceduren. Vi kommer att ge dig ett lätt lugnande medel och sedan tar vi ut dina ägg. Hela proceduren tar inte mer än cirka 45 minuter och efteråt kommer våra sjuksköterskor att ta hand om dig, snart efter det kan du lämna kliniken.

Hur många gånger kan jag donera?

Du kan donera upp till 6 gånger.

Kommer min egen fertilitet att komma upp?

Ja, som en del av donationsprocessen kommer du att genomgå fullständiga konsultationer och undersökningar med hänsyn till din fertilitet. Vi diskuterar alla resultat tillsammans och föreslår sedan lämpliga nästa steg.

Blodprov
vilka blodprov är obligatoriska före en iui- / ivf-behandling?

O hiv 1 och 2, hbsag, anti hbc, anti hcv och i vissa fall htlv och mrsa (dock ej ett blodprov)

vilka andra prov rekommenderas?

O förutom de obligatoriska blodproverna för hiv och hepatit rekommenderar vi även: klamydia, rubella (röda hund) och ett gynekologiskt cellprov. Vi rekommenderar även amh, fsh, tsh och tpr - alla dessa är hormontester.

är hormontester obligatoriska?

O nej, hormontest är inte obligatoriskt, men vi rekommenderar att du tar dem så att vi kan ge dig bättre råd om vilken behandlingstyp som passar dig bäst.

vad är hsu- / hsg-tester?

O hysteroskopi (hsu) och hysterosalpingografi (hsg) undersöker om dina äggledare är öppna eller inte och utvärderar om det finns en chans till graviditet. Om äggledarna är stängda kan du inte bli gravid genom samlag eller iui, endast genom ivf. Ett hsu-test utförs med saltlösning och ett ultraljud. Ett hsg-test utförs med en kontrastinjektion och röntgen.

vad är amh?

O amh (anti-mülleriskt hormon) är ett blodprov som uppger hur stor din äggreserv är. Låga amh-nivåer syftar på låg äggstocksreserv och därmed en lägre chans för graviditet.

vad är fsh?

O fsh (follikelstimulerande hormon) är ett hormon som är avgörande för om folliklar kan utvecklas i äggstockarna. Förhöjda fsh-nivåer är ett tecken på att dina hormoner är i obalans. Vi kan korrigera detta genom att stimulera dem med hormoner i form av medicin. Detta blodprov måste tas mellan dag tre och dag fem i din menstruationscykel.

varför måste jag testa min sköldkörtelfunktion?

O studier visar att låg tsh-nivå (metaboliskt hormon) leder till en lägre chans för graviditet.

vad är afc?

O antral follikelantal (afc) är mängden omogna folliklar i äggstockarna. Antalet folliklar räknas med hjälp av ett ultraljud som måste göras i början av din menstruationscykel. I kombination med ditt amh-värde indikerar de antrala folliklarna om du är på väg att nå klimakteriet.

IUI vs. IVF
vad är skillnaden mellan iui och ivf?

O iui är en intra-uterin insemination (inuti livmodern). Proceduren innebär att föra in en tunn kateter genom slidan och in i livmodershålan via livmoderhalsen. Sperman (antingen donerad sperma eller din partners sperma) injiceras genom katetern in i livmodern. Detta hjälper spermierna att hitta vägen till ägget i livmodern, och förhoppningsvis blir ägget sedan befruktat. Ivf står för befruktning in vitro - befruktning utanför kroppen – nämligen i ett labb. Vi använder hormoner för att stimulera äggstockarna så att fler antal ägg bildas än i en normal menstruationscykel. Äggen plockas ut och befruktas i ett labb, antingen med donerad sperma eller med spermier från din partner. De befruktade äggen (embryon) förs sedan in i livmodern, där de förhoppningsvis fäster sig fast och resulterar i en graviditet.

hur bestämmer vi vilken typ av behandling som är bäst?

O vårt behandlingsteam undersöker dina alternativ och ger råd om vilken typ av behandling som är bäst. Vissa faktorer spelar stor roll - inklusive din ålder, resultaten av dina blodprov och ultraljud, kvaliteten på din partners spermier, din fertilitetshistoria och vilken typ av behandling du själv föredrar.

kan jag böja med ivf utan att prova iui först?

O du behöver inte genomgå en iui-behandling innan ivf. Vi kommer att ge dig råd om vilken typ av behandling som bäst för dig baserat på olika faktorer. Iui är en billigare och mindre invasiv behandling jämfört med ivf och därför föredrar vissa kvinnor att prova iui innan ivf. Vi kommer att överväga dina önskemål under den förutsättning att de inte går emot de parametrar som vi arbetar med när vi bedömer behandlingsalternativ - till exempel din ålder och hormontestresultat. Vi vill inte att du ska behöva genomgå ett iui-försök om sannolikheten för en graviditet är minimal.

kan jag byta mellan iui och ivf under en och samma behandling?

O ja, det är möjligt, och det finns många skäl till varför båda behandlingar är en bra idé. Om du till exempel genomgår hormonstimulering i förberedelserna för ivf-behandling men inte bildar mer än 1–2 ägg, kan vi istället rekommendera iui för denna cykel. I dessa fall diskuterar vi igenom allt tillsammans med dig, och i slutändan är det du som väljer vilken väg du vill ta.

när föredras ivf över iui?

I vissa fall rekommenderar vi att du börjar direkt med ivf-behandling. Till exempel om:
o En eller båda äggledarna är stängda
o Kvinnan har steriliserats
o Kvinnan har haft graviditeter utanför livmodern
o Kvinnan har redan genomgått flera iui-försök som inte resulterat i graviditet
o Kvinnan har lågt amh, men vi anser att det finns potential för stimulering
o Partnerns spermier är av låg kvalitet

när rekommenderas inte ivf?

O ivf rekommenderas inte under en hormonstimulerad cykel om:
o Kvinnan har mycket låg amh
o Kvinnan har försökt ivf flera gånger under en hormonstimulerad cykel utan follikelbildning
o I dessa fall rekommenderar vi antingen ivf i en naturlig eller naturligt modifierad cykel, eller iui.

varför är ivf dyrare än iui?

O teknikerna som används i en ivf-behandling är mycket mer avancerade och således också dyrare än de som används för iui. Ivf kräver specialiserad och certifierad personal som kan ge råd om hormonstimulering och som kan behandla dina ägg korrekt i labbet. Ivf kräver även mer planering vilket innebär att våra gynekologer måste vara mer involverade i processen.

hormonstimulering
vad innebär hormonstimulering?

O med medicinering som liknar en kvinnas hormoner kan vi stimulera äggstockarna i hopp om att dem producerar mer än ett ägg. Hos kvinnor som sällan producerar folliklar kan dessa mediciner förstärka kvinnornas egna hormoner.

vem behöver hormonstuimulering?

O vi använder hormonstimulering när kvinnors hormontestresultat visar på att deras egna hormoner inte fungerar optimalt. Vi hjälper då kvinnans egna hormoner med medicinering. Hormonstimulering krävs också vanligtvis hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (pcos).
O om en kvinna ska genomgå ivf använder vi hormonstimulering för att öka antalet ägg som bildas (helst cirka 6–8 ägg). Detta för att maximera lyckandefrekvensen för ivf-behandlingen. En ivf-behandling kan vara rätt dyr och därför är varje behandling även en stor risk.

hur kan jag säkerställa ägglossning?

O vi kan säkerställa detta genom att injicera ett hormon som främjar ägglossning. .

kan jag administrera ägglossningsinjektionen själv?

O ja, det kan du, och det måste vanligtvis göras sent på kvällen. Det är enkelt att göra. Vi kommer gemensamt överens om en tid på dygnet för dig att göra detta.

är hormonstimulering farligt?

O hormonstimulering är i allmänhet inte farligt. Vi använder milda, förberedande hormoner och vanligtvis upplevs inga biverkningar. Du behöver bara behöva ta medicinen under en begränsad tidsperiod, så det kommer inte att ha någon långvarig effekt på din kropp.

progesteron efter iui?

O det finns inga studier som tyder på att progesteron har en någon gynnsam effekt efter iui i en naturlig cykel. Vi rekommenderar dock användning av progesteron efter iui i en hormonstimulerad cykel.

borde jag börja ta folsyra till och med innan jag blivit gravid?

O i danmark rekommenderas detta. För bästa effekt rekommenderar vi att du börjar tre månader innan graviditet. Det är ofarligt att fortsätta att ta folsyra även om det tar lite tid innan graviditeten sker.

behöver jag ta d-vitamin?

O Vissa studier visar att skandinaver ofta har lägre nivåer av D-vitamin som ett resultat av våra långa och mörka vintrar. Om detta är fallet rekommenderar vi att du tar tillskott, men annars är det inte nödvändigt.

Pris
Varför kan du inte få en exakt offert online för min behandling?

Varje patient är annorlunda och deras behandling också. På Vitanova skräddarsyr vi behandlingen för dig inom alla områden, från antal blodprov, läkemedelsnivå och frekvens av skanningar. Detta personliga tillvägagångssätt innebär att du bara får den behandling vi tror att du behöver för att ge dig bästa chansen.

Finns det extra avgifter jag behöver veta om?

Vi är alltid transparenta och ärliga när det gäller prissättning i varje steg av din behandlingsresa. Vid din första konsultation ger vi en detaljerad prisuppskattning för den behandling vi rekommenderar. Beroende på hur din behandling fortskrider kan det finnas ett behov av att granska protokoll baserat på dina omständigheter och för att bibehålla den optimala chansen för framgång kan det behöva finnas ytterligare medicinering eller skanning. Alla ändringar av din resa kommer att diskuteras i detalj innan något görs. Du kommer att vara fullt medveten om eventuella kostnader.

Kan jag uppgradera från 1 till 3 cykler?

Under speciella omständigheter kan du, men detta beror på din situation och rekommendation från läkaren. Att flytta behandlingstyper är ovanligt eftersom vi fokuserar alla våra ansträngningar för att se till att du får den allra bästa diagnosen och behandlingsresan från början. Om överenskommits kan patienter uppgradera från 1 till 3 cykler eller från 3 till 6 cykler.

• Hur får jag reda på exakt vilka mina tilläggskostnader som kommer att krävas?

Alla våra patienter har individuella behandlingsplaner upprättade efter en första konsultation. Detta innebär att den exakta mängden för varje patient varierar beroende på deras behandling och omständigheter. Vi har delat upp dessa mer detaljerat nedan, men för en exakt uppdelning måste du ha en första konsultation. Ytterligare kostnader kan inkludera:
• Läkemedel (varierar beroende på ditt individuella behov)
• Blodprov (ytterligare tester kan krävas under hela din behandling)
• Sedering (krävs för varje ägguppsamling) )

Manlig infertilitet
Vad är fertilitetsproblem hos män?

Manlig infertilitet blir ett ökande problem i den utvecklade världen. För par med infertilitetsproblem är manlig infertilitet en bidragande faktor i upp till 50% av fallen. Det är den enda orsaken i cirka 30% av fallen.
Infertilitet hos män kan orsakas av olika problem inklusive allmänna livsstilsfrågor, störningar i manliga (reproduktiva) organ och genetiska störningar.
När det gäller spermiproduktion är mäns testiklar som fabriker. De lagras sedan i tätt lindat rör som kallas epididymis, som ligger på sidan av testiklarna. Sperma utlöses i sperman som kommer från prostata och sädesblåsor. Testiklar producerar nya spermier varannan till var tredje månad. Detta innebär att en mans livsstil under de föregående månaderna har en inverkan på kvaliteten på spermieprovet.
Den goda nyheten är att det är allmänt accepterat att män kan förbättra kvaliteten på deras spermier genom att förbättra den allmänna hälsan. Innan du rekommenderar mer invasiv behandling är det alltid viktigt att försöka optimera hälsan för att uppnå bästa spermiekvalitet.

Vad är normala parametrar?

För att spermier ska kunna betraktas som friska måste det ha ett antal 15 miljoner per milliliter sperma, ha en progressiv rörlighet på 32% (rörelseshastighet) och en morfologi (form av spermier) på 4%. Observera, detta innebär att en man kan ha upp till 96% onormala former, men ändå ha ett ”normalt” spermieprov, så länge de andra parametrarna är uppfyllda.

Livsstilsfaktorer

De vanliga livsstilsval som påverkar spermiernas kvalitet är:
Fetma
Rökning
Överdriven alkoholkonsumtion
Fritidsdroger
Ökad skrotaltemperatur
Höga stressnivåer
Genom att skära ut ohälsosamma aspekter av livsstilen är det möjligt att förbättra manlig fertilitet och risken för befruktning.

Specifika problem

Det finns specifika problem som kan leda till manlig infertilitet. Dessa inkluderar frågor som oskadade testiklar, testikeltumörer, varicoceles (framträdande vener), blockering av utlösningskanalerna, sexuellt överförbara sjukdomar, kemoterapi för cancer, vissa mediciner och kromosomavvikelser som Klinefelters syndrom.
En av de allvarligaste formerna av manlig infertilitet resulterar i azoospermi där inga spermier förekommer i sädesvätskan. Detta är av två typer: obstruktiv och icke-obstruktiv. I den förra finns hinder för passage av spermier på grund av medfödd, kirurgisk (vasektomi) eller tidigare infektion. I den andra typen är spermiproduktionen försämrad eller skadad i testiklarna. Detta tillstånd kan vara mottagligt för aspiration av testiklar från testiklar (testikulär spermiaspiration-TESA) eller extrahering av spermier från testiklar (testikelspermier-extraktion-TESE). Hos män med obstruktiv azoospermi är det ofta möjligt att aspirera spermierna från epididymis (perkutan epididymal spermiaspiration - PESA) med en nål.

Sædproduktion

Viss manlig infertilitet orsakas av problem med spermaproduktion. Azoospermia klassas som en man som har obestämbara nivåer av spermier i sin sperma; det förekommer i 1% av den manliga befolkningen. Andra spermierproblem inkluderar: onormal spermierörlighet (vilket gör det svårare för spermierna att simma till ägget) och spermiemorfologi (vilket innebär att spermier formas onormalt och inte kan befrukta ägget).

Testikulära problem

Det finns också testikelproblem som kan leda till manlig infertilitet. Till exempel har vissa män testade testiklar, eller testiklar som har påverkats av kirurgi, trauma, cancer eller medfödda defekter. Ibland blockeras de små rören i testiklarna så att spermierna inte kommer in i utlösning.

Hormonella problem

Om det finns en hormonobalans eller om testosteronnivåerna är låga kan detta påverka manlig fertilitet. Hormonella obalanser har olika orsaker, såsom läkemedel / mediciner, medfödda störningar eller tumörer.

Utlösningsproblem

Vissa män lider av utlösningsproblem, såsom för tidig utlösning (när utlösning sker för snabbt) och retrograd utlösning (när sperma ejakuleras i urinblåsan).

Vi är öppna och redo att hjälpa dig!

Vi vill försäkra våra patienter om det  vi förblir helt öppna till alla våra nationella och internationella patienter, och du kan fortsätta att komma till kliniken för behandling.

Tack för ditt tålamod och förståelse under denna utmanande tid.

Boka tid