Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet

På Vitanova, en del av CREATE Fertility, erbjuder vi fertilitetsbehandling i milt simulerad och naturlig cykel. Vi fokuserar på kvaliteten hos ägg och embryon, inte kvantiteten. CREATE Fertility har genom många års arbete bevisat att embryon som kommer från kvinnor som har fått lätt stimulering är av högre kvalitet än embryon som kommer från kvinnor som har fått en hög dos hormoner, även kallat konventionell IVF.

I en vetenskaplig studie av Baart et al. jämfördes embryon från konventionellt hormonstimulerade cykler med embryon från milt stimulerade cykler. När man undersökte embryonas kromosomer visade det sig att fler av de embryon som bildats efter konventionellt hormonstimulerad cykel hade onormala kromosomer jämfört med de embryon som bildats i lätt stimulerad cykel.

I korta drag visar studien att en cykel med hög grad av stimulering inte ger fler embryon med hög kvalitet än en lätt stimulerad cykel. Embryon med onormala kromosomer utvecklas nämligen inte och kan därför inte heller återföras till livmodern. Det är självklart alltid viktigt att utgå från varje enskild kvinna när man planerar en behandling. Samtidigt vill vi använda så få läkemedel som möjligt för att undvika de fysiska och psykiska påfrestningarna på kvinnan under behandlingsprocessen.

"Genom att utgå från den enskilda kvinnan och fokusera på kvalitet och inte kvantitet är behandling i milt stimulerad eller naturlig cykel rätt val när vi vill göra behandlingen så skonsam som möjligt för modern och barnet."

Medicinsk chef, professor Geeta Nargund

Goda resultat

Vi är medvetna om att valet av klinik även påverkas av resultaten och vilken chans man har att bli gravid. Vi är mycket stolta över att ha uppnått bra resultat i alla åldersgrupper.

Kliniska graviditeter per behandlingscykel | IVF och mikroinjektioner (ICSI) | 2021 | Vitanova

Din väg genom behandlingen

Vi vill göra fertilitetsbehandling så smidigt som möjligt för alla kvinnor och par från hela Europa och ger dig stöd genom hela processen:

  • Du kan få en videokonsultation med våra fertilitetsexperter. Vi talar flera språk och kan ofta möta dig på ditt eget språk.
  • Du kan få en ultraljudsundersökning på Vitanova eller så kan vi ge dig kontakt till en klinik i ditt eget land. Vi samarbetar gärna med din egen gynekolog.
  • Vi anpassar vårt arbetssätt så att du inte behöver genomgå fler ultraljudsundersökningar än nödvändigt under behandlingen.
  • Om du bor långt från Köpenhamn får du ta del av de rabatter vi har hos olika hotell i Köpenhamn.

Din väg genom behandlingen

Så här säger våra patienter

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid