Vad innebär sjukdom i äggledarna?

Ibland kan äggledarna vara blockerade eller skadade. Då hindras ägget från att ta sig in i äggledaren och befruktas av spermierna.

Vad beror sjukdom i äggledarna på?

I många fall orsakas problemen i äggledarna av infektion, som bäckeninflammation (PID), blindtarmsinflammation eller bukhinneinflammation (peritonit). Andra orsaker kan vara endometrios och sammanväxningar, som kan bilda en barriär mellan äggledarna och äggstockarna. Ibland kan ärrbildning efter en operation skada äggledarna, och ibland behöver äggledarna tas bort på grund av ektopisk graviditet (utomkvedshavandeskap) eller av andra skäl. I vissa fall har äggledarna avsiktligt blockerats av preventivskäl. En del kvinnor föds också utan äggledare.

Vilka symtom kan man få?

Vissa kvinnor med blockerade eller skadade äggledare upplever symtom medan andra inte gör det. Möjliga symtom är buksmärta, feber, onormala vaginala flytningar eller smärtor vid menstruation/urinering/sex. Äggledarnas öppenhet kan testas med hysterosonografi, eller HyCoSy, då man injicerar ett färgämne i livmodern som kan spåras när det kommer in i äggledarna. Ibland tillhandahålls detta test inom den offentliga vården, och vi erbjuder det även på vår klinik.

Hur påverkas fertiliteten?

När ägget lossnar från äggstocken rör det sig ner i äggledaren till livmodern, där det möter spermierna. Om äggledaren är blockerad, eller om det inte finns någon äggledare, kan ägget inte ta sig till livmodern och därför inte befruktas.

IVF och sjukdom i äggledarna

Den vanligaste fertilitetsbehandlingen vid sjukdom i äggledarna är IVF, där äggen plockas ut från äggstockarna och befruktas utanför kroppen. IVF är också den fertilitetsbehandling vi erbjuder patienter med sjukdom i äggledarna, eftersom äggen måste tas ut från äggstockarna för att bli befruktade.

Våra IVF-behandlingar utgår från principen om naturligt urval vid uttag av ägg av hög kvalitet istället för uttag av en stor mängd ägg. Med lägre doser av läkemedel är vårt mål att erbjuda en kvinnovänlig behandling med förbättrad hälsa för både kvinnan och barnet som följd.

Vilken behandling som passar dig beror på olika faktorer, exempelvis din ålder och äggreserv, men du kan också rådgöra med någon av våra läkare om vilket som är det bästa behandlingsalternativet. Läkaren utformar en behandlingsplan som skräddarsys utifrån en ultraljudsundersökning och din medicinska historia.

Dina berättelser

Läs de senaste berättelserna och ta del av råd och nyheter från Vitanova

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid