Vad är skillnaden mellan mild IVF och naturlig IVF?

Hur skiljer sig mild och naturlig IVF från konventionell IVF?

Mild och naturlig IVF skiljer sig från konventionell IVF i tillvägagångssättet. Medan man vid mild och naturlig IVF har fokus på kvaliteten på de utplockade äggen och arbetar inom kvinnans naturliga menstruationscykel, använder man vid konventionell IVF stimulerande läkemedel för att få fram många folliklar (omogna äggceller). Dessa läkemedel avbryter menstruationscykeln (så kallad nedreglering) innan den startas om igen.

Vid mild IVF och naturlig IVF är kvinnans välbefinnande avgörande. Det innebär färre läkemedel, färre biverkningar och en kortare behandlingstid. Dessutom har behandlingen fokus på de ägg som bara behöver lätt hjälp för att mogna, vilket innebär att de sannolikt kommer att vara av god kvalitet.

Vid konventionell IVF löper patienten högre risk att utveckla överstimulerade äggstockar (OHSS = Ovarian Hyperstimulation Syndrome) som ett resultat av överstimulering från FSH-injektionerna. Detta kan orsaka flera symtom, som illamående och ömma och svullna äggstockar. Med en mildare IVF-metod minskar risken för OHSS. Vi har faktiskt, med mycket gott resultat, kunnat ge säker behandling av patienter som utvecklat OHSS på en annan klinik.

Utöver ovan diskuterade skillnader mellan konventionell IVF å ena sidan och naturlig respektive mild IVF å andra sidan finns det även några viktiga skillnader mellan mild IVF och naturlig IVF. Se vår översikt här nedan:

Naturliga IVF-behandlingar

Det finns tre huvudtyper av naturliga IVF-behandlingar, dvs. IVF i naturlig cykel:

 • Naturlig IVF (IVF i naturlig cykel, även känd som Pure Natural)
 • Modifierad naturlig IVF (IVF i modifierad naturlig cykel, även känd som Natural Cycle Modified IVF)
 • Naturlig IVF med IVM (IVF i naturlig cykel med IVM)

 

Naturlig IVF

Huvudfokus för naturlig IVF är att plocka ut ägg i kvinnans naturliga cykel utan användning av stimulerande läkemedel. Denna IVF-behandling är det närmaste du kan komma en naturlig befruktning via IVF. Fördelarna är följande:

 • Inga stimulerande läkemedel eller injektioner används
 • Genom att undvika stimulerande läkemedel blir livmodern mer mottaglig för graviditet
 • Ingen nedreglering görs (processen där ditt system blockeras och startas om vid konventionell IVF)
 • Det är en säkrare och kortare fertilitetsbehandling
 • Fokus ligger på äggkvaliteten, inte kvantiteten

 

Vem är naturlig IVF lämplig för?

Naturlig IVF och modifierad naturlig IVF (se nedan) är lämpligt för alla kvinnor som fortfarande har ägglossning och vill undvika eller minska användningen stimulerande IVF-läkemedel, men det är särskilt lämpligt för kvinnor som:

 • har låg äggreserv
 • har lågt AHM-värde (anti-Müllerskt hormon)
 • har högt FSH-värde (follikelstimulerande hormon)
 • är äldre men vill prova med sina egna ägg istället för donerade ägg
 • lider av svår endometrios
 • har en historia av hormonberoende cancer
 • vill undvika risker och biverkningar av stark IVF-stimulering
 • har haft tidigare implantationsproblematik i samband konventionell IVF
 • har svarat dåligt på konventionell IVF (t.ex. producerat färre än tre ägg)

Vanligtvis väljer patienter med extremt låg äggreserv naturlig IVF eftersom man undviker användning av mer stimulerande läkemedel (se mild IVF) och istället koncentrerar sig på att plocka ut det bästa av de ägg som finns kvar. 

 

Modifierad naturlig IVF

Modifierad naturlig IVF är mycket lik naturlig IVF, men annorlunda (”modifierad”) på så sätt att den innefattar en kort behandling med stimulerande läkemedel. Ett annat läkemedel ges också i 3–4 dagar före ägguttag för att förhindra spontan ägglossning, utöver en låg dos stimuleringshormon som ges för att folliklarna ska hålla sig friska och växa.

De viktigaste fördelarna med modifierad naturlig IVF är:

 • Sannolikheten att bli gravid är högre jämfört med naturlig IVF (samtidigt som många av fördelarna är kvar)
 • Livmoderslemhinnan är mer gynnsam för implantation
 • Lägre grad av fertilitetsläkemedel innebär färre risker och reducerad risk för biverkningar
 • Inga pauser behövs mellan cyklerna

Vi kan också skräddarsy behandlingen efter individen (t.ex. tabletter istället för injektioner om det är önskvärt).

 

Vem är modifierad naturlig IVF lämplig för?

(Samma som Natural IVF - se ovan)

 

IVF i naturlig cykel med IVM

In Vitro Maturation (IVM) är en revolutionerande IVF-behandling utvecklad av CREATE Fertility's Scientific Director Professor RC Chian. Med den här metoden kan flera omogna ägg plockas ut för mognad i laboratoriet – kvinnan behöver inte ta några hormonstimulerande läkemedel.

 

Vem är det lämpligt för?

Även om denna behandling är tillgänglig för alla kvinnor som har ägglossning, måste IVF med IVM ändå rekommenderas särskilt av någon av våra läkare.

Normalt sett är behandlingen lämplig för den som har ont om tid eller inte kan ta fertilitetsläkemedel (till exempel på grund av en östrogenberoende tumör).

Främst är detta ett bra IVF-alternativ för kvinnor med polycystiska äggstockar (PCO) eller polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Mild IVF

Mild IVF (eller IVF med lätt stimulering) liknar naturlig IVF eftersom behandlingen tar hänsyn till kvinnans naturliga menstruationscykel. Mild IVF skiljer sig däremot från naturlig IVF på så sätt att stimulerande läkemedel ges i syfte att kunna plocka ut 2–10 ägg – men i en lägre dos och under en kortare tid än vid konventionell IVF. Mild IVF skiljer sig från naturlig IVF eftersom stimulerande läkemedel ges i syfte att uppnå mild respons. Processen och fördelarna är följande:

 • Kvinnor som genomgår mild IVF får en 5–9 dagars behandling med lägre dos stimulerande läkemedel
 • Riskerna och biverkningarna är mindre
 • Risken för OHSS är mindre
 • Hela behandlingsprocessen är kortare (cirka 2 veckor)
 • Resultaten är mycket goda

 

Vem Mild IVF lämplig för?

IVF med lätt stimulering fungerar bra för kvinnor med en bra äggreserv, och den ger mycket goda resultat.

Denna behandling passar också bra för

 • par vars infertilitet endast kan hänföras till mannen
 • kvinnor med polycystiska äggstockar (PCO) eller polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Många kvinnor väljer mild IVF eftersom de vill ha en behandling som är personligt anpassad och som minskar påverkan på deras vardag.

 

Mild IVF vs Natural IVF

Oavsett om du behöver mild IVF eller naturlig IVF utgår behandlingen från dina individuella förutsättningar och planeras av din läkare under din första konsultation och ultraljud.

Om du funderar på IVF för första gången, redan har provat konventionell IVF eller bara vill ha ett fertilitetstest, finns vi här för att lyssna!

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid