Vad beror ägglossningsstörningar på?

Störningar i ägglossningen kan bero på flera saker. Ibland är orsaken hormonellt betingad, till exempel om hjärnan eller hypofysen inte frisätter rätt hormoner eller om hormonnivåerna är i obalans. Bakomliggande orsaker kan då vara stress, kost och motion, strålning eller ett tillstånd som kallas polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), och allt detta kan medföra att ägglossningen sker oregelbundet eller inte alls. Andra ägglossningsstörningar orsakas av problem med äggstockarna. Vissa kvinnor är till exempel födda helt utan äggstockar eller lider av för tidig ovarialsvikt (för tidigt klimakterium). Andra har äggstockar som inte reagerar på hormoner, med följden att äggen inte utvecklas (ovariesyndrom), eller äggstockar som har tagit skada av medicinering, strålning eller kirurgi.

Därför orsakar ägglossningsstörningar infertilitet

En störd eller utebliven ägglossning innebär att det sällan eller aldrig lossnar något ägg, vilket förhindrar befruktning.

Ägglossningsstörning – symtom och diagnos

Onormala menstruationscykler, som kännetecknas av ovanligt frekventa eller sällsynta menstruationer och/eller oregelbunden längd på menstruationscykeln, är normalt sett det tydligaste tecknet på att ägglossningen är störd.

En läkare kan vanligen diagnostisera en ägglossningsstörning genom att via samtal kartlägga patientens tidigare menstruationscykler, men även blodprov och ultraljudsundersökning av äggstockarna kan bidra vid kartläggningen av ägglossningen.

Vilken behandling är rätt för dig?

Vi kan behandla ägglossningsstörningar med IVF, med hjälp av läkemedel som reglerar din menstruationscykel. Hur behandlingen ser ut mer exakt beror på vilken typ av ägglossningsstörning du har. Detta kan du diskutera med någon av våra läkare som sedan utformar en skräddarsydd behandlingsplan.

För kvinnor som har ägglossning kan vi erbjuda naturlig, modifierad naturlig eller mild IVF-behandling, beroende på kvinnans förutsättningar. Detta är skonsammare former av IVF-behandlingar, som är utformade i syfte att undvika överstimulering och andra biverkningar. För kvinnor som inte har ägglossning finns behandling med donerade ägg. Äggen kan antingen komma från en känd donator eller en anonym donator. Vår personal, som är specialiserad på äggdonation, kan hjälpa till att hitta en donator som passar dig.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid