Förklaring av viktiga förutsättningar för fertilitet

Vi är medvetna om att det finns många termer, akronymer och förkortningar att hålla reda på och förstå när det gäller fertilitet. Vi har därför skapat en egen fertilitetsordlista så att du vet allt när det väl är dags för din fertilitetsbehandling:

Förstå hormone

AMH: står för anti-Müllerskt hormon. Detta är ett proteinhormon som produceras av celler i äggstocken. Ditt AMH-värde indikerar hur bra din äggreserv är och detta ger läkaren en fingervisning om hur fertil du är.

AMH-värdet är förstås lägre hos äldre kvinnor (särskilt kvinnor över 40 år) och högre hos kvinnor med polycystiska äggstockar (PCO) eller polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

FSH: är ett follikelstimulerande hormon. FSH är ett hormon som produceras av hypofysen. Detta stimulerar tillväxten av folliklar i äggstocken innan ett ägg lossnar. Ett högt FSH-värde kan vara en indikation på en dålig äggreserv.

Det här mäter vi

Blodflöde: Blodflödet till livmodern, äggstockarna och folliklarna ger dig en uppfattning om hur bra din äggsreserv är. En cell i kroppen som har bra blodgenomströmning är sannolikt en frisk cell. Den har fått en bra tillgång på syre och näringsämnen. Genom att titta på blodgenomströmningen kan vi se vilka ägg som kan vara av bättre kvalitet.

Äggreserv:  är termen som används när man bestämmer äggstockens kapacitet. Äggstockarna rymmer de äggceller som är mest benägna att befruktas och ge en hälsosam graviditet.

Follikelantal: Vi räknar folliklar som är 2–6 mm i äggstocken. Om du har gott om folliklar i denna storlek när du kommer hit för din ultraljudsundersökning, tyder detta på en bra äggreserv.

Fertilitetsbehandlingar och metoder

AI: står för artificiell insemination, alltså konstgjord befruktning. Detta är en behandling som innebär att man för in spermier direkt i kvinnans livmoder.

Äggfrysning: Äggnedfrysning är en metod för fertilitetsbevarande, som gör det möjligt för kvinnor att frysa ned ägg för senare användning när de kanske vill bilda familj.

Äggdelning:Äggdelning gör det möjligt för kvinnor som vill dela sina ägg att få fertilitetsbehandling till ett betydligt lägre pris. Behandlingscykeln utförs exakt som vanligt, men efter ägguttaget ges hälften av de utplockade äggen till en äggmottagare som betalar kostnaden för behandlingen.

Embryofrysning:När ägget har befruktats av spermierna kan vi frysa ned det skapade embryot. Vi använder en nyutvecklad nedfrysningsmetod, förglasning, som innebär snabb nedfrysning av embryot för bästa konservering. Detta kommer i ett senare skede att återföras till livmodern.

Endometrial skrapning:kan utföras före embryoåterföringen. Det innebär att livmodern skrapas försiktigt med målet att hjälpa embryot att implantera bättre.

HyCosy: Hysterosalpingo-kontrast-sonografi (vanligtvis kallat HyCoSy) är en enkel metod som används för att titta på äggledarna och för att identifiera eventuella avvikelser i livmodern och äggstockarna. Ett färgämne sprutas in i livmodern, och läkaren spårar det med hjälp av ultraljud.

Hysteroskopi:Hysteroskopi är en metod där man använder en mycket tunn teleskopkamera för att se insidan av livmodern. Syftet är att undersöka förutsättningarna i livmodern, till exempel om det finns polyper, fibrom, septum eller ärrbildning i livmoderhålan.

Mikroinjektion eller ICSI: ISCI står för Intracytoplasmic Sperm Injection. Det innebär att en enskild spermie injiceras direkt i äggcellen.

Implantation: efter framgångsrik befruktning av ägget och spermierna, bildande ett embryo, placeras embryot tillbaka i livmodern.

IUI/inseminering: IUI innebär att man för in särskilt tvättade spermier i kvinnans livmoder vid den mest fertila tidpunkten i hennes cykel. Läkaren utgår från hormonblodprov och löpande ultraljud för att hålla koll på cykeln och fastställa när ägglossningen inträffar.

IVF: står för In Vitro-Fertilisering, som innebär att ett ägg befruktas av en spermie utanför kroppen. ”In Vitro” betyder ”i glas”.

Mild IVF: Mild IVF är en form av IVF-behandling där endast låga doser fertilitetsläkemedel används i syfte att uppnå mild respons. Denna typ av IVF utförs inom kvinnans naturliga cykel.

Naturlig IVF: Vid IVF i naturlig cykel plockar vi ut ett ägg som naturligt har valts ut av din kropp under din menstruationscykel och sedan befruktar vi det i laboratoriet. Detta görs utan användning av fertilitetsläkemedel.

Modifierad naturlig IVF: Detta är en typ av IVF-behandling i naturlig cykel där en låg dos läkemedel ges under 3–4 dagar för att folliklarna ska hållas friska och växa. Detta tillvägagångssätt ger oss möjlighet att plocka ut 1–2 ägg från en cykel.

Nedfrysning av spermier: Spermaprovet fryses ned av våra embryologer med hjälp av en så kallad förglasningsteknik, en avancerad snabbnedfrysning. De frysta spermierna kan sedan tinas upp så att du kan använda dem i ett senare skede. Upptinade spermier har mycket hög överlevnad.

Vanliga fertilitetsproblem

Azoospermi: Vid azoospermi finns det inte några spermier i mannens utlösning. Detta kan bero på blockering i rören som spermierna ska passera genom, på vasektomi eller på låg eller ingen spermaproduktion i testikeln.

Endometrios: ett vanligt tillstånd som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan (endometrium) växer på andra ställen, som äggledarna, äggstockarna och i eller runt urinblåsan eller tarmen.

Låg äggreserv/lågt AMH-värde: Detta innebär att det endast finns ett litet antal utvecklade äggceller i äggstockarna. Detta tyder på att din fertilitet är nedsatt, något som sker med åldern.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS): Detta innebär att nivåerna av hormonerna östrogen och progesteron är i obalans. Detta leder till tillväxt av cystor på äggstockarna. Vi är specialiserade på behandling av PCO och PCOS med skräddarsydd mild IVF med lätt stimulering.

Tubal Disease: en sjukdom som innebär att kvinnan har blockerade eller skadade äggledare.

Sköldkörtelsjukdom: Infertilitet kan orsakas av underaktiv eller överaktiv sköldkörtel. Kvinnor med sköldkörtelsjukdom kommer att få skräddarsydd behandling av våra erfarna läkare.

IVF-utrustning

Embryoskop: är en inkubator som används för odling av embryon, där miljön är precis rätt för utveckling av friska embryon eftersom den liknar miljön i kvinnans livmoder. Inkubatorn har en inbyggd kamera som kontinuerligt tar bilder så att det går att följa embryots utveckling.

Avancerat Doppler-ultraljud i 3D: Detta är en avancerad form av transvaginalt ultraljud som vi använder för att bedöma din äggreserv. Vi kan med denna metod se hur frisk din livmoder, dina äggstockar och dina folliklar är genom att undersöka blodgenomströmningen.

Det här kan krävas för vissa tester

Avhållsamhet: Detta innebär att avstå från sexuell aktivitet. Det är helt nödvändigt för vissa av våra test, till exempel vår spermieanalys, för att vi ska kunna säkerställa det bästa provet.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Ring oss på: +45 33 33 71 01

Måndag - Fredag 8:00 - 15:30
lördag 8:00 - 12:00
Söndag Stängd

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid