Vad räknas som lågt AMH-värde?

Mängden AMH (Anti-Mülleriskt hormon) minskar naturligt med åldern när äggreserven minskar och kvinnor i 40-årsåldern har ofta låga AMH-värden. AMH-värdet anses vara tillfredsställande om det ligger över 21,98 pmol/l, även om åldern och andra förutsättningar också behöver beaktas för en korrekt bedömning. Det finns ingen anledning till oro om ditt AMH-värde ligger under denna nivå eftersom det fortfarande finns behandlingsalternativ för dig. Här på Vitanova utesluter vi ingen pga. AMH-värdet eller FSH-värdet och vi är stolta över att ge varje kvinna en chans.

Vad orsakar lågt AMH-värde?

AMH-värdet korrelerar med antalet folliklar som utvecklas i dina äggstockar. Den viktigaste faktorn för antalet folliklar är åldern eftersom äggreserven minskar med tiden. Äggreserven börjar minska i 35-årsåldern och i 40-årsåldern brukar AMH-värdet vara lågt (med låg äggreserv som följd).

Det är dock inte bara åldern som spelar roll för AMH-värdet. Vissa kvinnor fortsätter att ha högt AMH-värde ända upp i 40-årsåldern, medan andra har ett sjunkande AMH-värde redan i 20- eller 30-årsåldern. Detta kan bero på miljömässiga faktorer som cancerbehandling eller på ärftlighet. Det är viktigt att ta reda på den vanliga övergångsåldern i din släkt eftersom det ofta ger en bra fingervisning vid bedömning av din egen fertilitet.

Vilka är symtomen på lågt AMH-värde?

Även om det inte finns några uppenbara symtom på lågt AMH-värde, kan vissa kvinnor märka av reducerad eller utebliven menstruation. Det bästa sättet att mäta AMH-värdet är genom ett blodprov.

Hur påverkas fertiliteten av lågt AMH-värde?

Lågt AMH-värde är inte en direkt orsak till infertilitet, men det är en indikation på minskad äggreserv. Om det utvecklas färre ägg i äggstockarna minskar också chansen att ett moget och friskt ägg lossnar och befruktas. Vid åldersrelaterat lågt AMH-värde kan även äggkvaliteten påverkas eftersom äggen ackumulerar mutationer över tid. Detta kan medföra att risken för onormal befruktning och missfall ökar.

Bloggar och berättelser

Läs de senaste berättelserna och ta del av råd och nyheter från Vitanova.

Vad händer om jag har lågt AMH-värde?

Om du har mycket lågt AMH-värde kommer du troligen att svara dåligt på de läkemedelsdoser du får inom ramen för en konventionell IVF. Naturlig IVF och modifierad naturlig IVF kan vara en mer lämplig behandling om du har låg äggreserv.

Vitanova är en del av CREATE Fertility, som är pionjärer när det gäller att erbjuda denna IVF-behandling som ett alternativ för patienter med låg äggreserv. På Vitanova behandlar vi alla kvinnor under 45 år med sina egna ägg om de fortfarande har ägglossning, och vi har gett många kvinnor chansen att försöka bli gravida efter att de har avvisats någon annanstans.

Högt FSH-värde och dess betydelse för äggreserven

Lågt AMH-värde sammanfaller i allmänhet med högt FSH-värde, och båda dessa värden pekar tillsammans på en låg äggreserv. FSH står för ”follikelstimulerande hormon” och är ett hormon som bildas i hjärnan och stimulerar tillväxten och utvecklingen av folliklar i äggstockarna. När folliklarna utvecklas frisätts östrogen som hämmar FSH, vilket indikerar att det finns tillräckligt med livskraftiga folliklar.

En låg äggreserv innebär färre folliklar och lägre östrogennivåer. Detta ger hjärnan en signal om att det inte utvecklas tillräckligt med folliklar, något som leder till att mer FSH bildas. Det är därför kvinnor med en minskad äggreserv har ett högt FSH-värde när detta testas på dag 3 i cykeln. FSH-blodprov brukade vara det vanligaste testet för bedömning av äggreserven, men på grund av att nivåerna kan variera från månad till månad föredrar vi nu att mäta AMH-värdet för att få en mer exakt uppfattning av äggreserven.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid