Cookies

När du besöker vår webbplats används information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att säkerställa en bra användarupplevelse. Om du inte vill att information ska samlas in ska du radera dina cookies (se instruktioner.) och avstå från att använda webbplatsen vidare. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Småkakor

Webbplatsen använder "cookies", en textfil som lagras på din dator, mobil eller annat. På samma sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och inrikta annonser. Cookies är ofarliga och kan inte innehålla skadlig kod.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies, se instruktioner.

Om du tar bort eller blockerar cookies blir annonser mindre relevanta för dig och oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part som i varierande grad kan omfatta:

  • Google (Fonte, Maps och Analytics)
  • Facebook
  • FormStack (kontaktformulär)


Personlig information

Allmän

Personlig information är vilken typ av information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta händer till exempel. av alm. tillgång till innehåll eller om du använder ett kontaktformulär.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska läge och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och själv skriver in informationen kommer du också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-post, adress, födelsedagsdatum och den personliga information du kan lämna i meddelandefältet i vårt kontaktformulär.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, avslöjas, förloras, försämras eller missförstås, missbrukas eller på annat sätt bryts av lagen.

Syfte

Information används för att identifiera dig som användare och för att visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera din förfrågan och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Information lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi tar bort den när den inte längre krävs. Perioden beror på informationens natur och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt. klick på, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. avslöjas för tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast information för våra räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Överföring av personuppgifter som namn och e-post etc. sker endast om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål

Du har rätt att få information om vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot att informationen används. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av din information. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att korrigeras eller raderas. Förfrågningar kan göras till support@vitanova.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta (Datainspektionen) Datatilsynet.

 

Avbestämmelser, omschema och återbetalningspolicier

För alla avboknings- och ombokningsavgifter, vänligen notera att vi endast behåller avgifter för att täcka de rimliga kostnader och förluster som vi har ådragit oss på grund av ditt beslut att inte fortsätta med en konsultation eller behandling.

Tjänster är inte återbetalningsbara när de väl utförts och är i övrigt föremål för våra villkor för återbetalningar och avbokningar.

Efter bokning, om du bestämmer dig för att inte gå vidare med din första konsultation, kommer följande villkor att gälla, i enlighet med våra villkor:

  • Om du avbokar eller ombokar din första konsultation med mer än 72 timmars varsel kommer du att ha rätt till full återbetalning av betalda kostnader eller kunna boka om din tid.
  • Om du bokar om din första konsultation med mindre än 72 timmars varsel kommer du inte att ha rätt till återbetalning.
  • Om du inte deltar i en planerad första konsultation har du inte rätt till återbetalning.

Vi förbehåller oss rätten att avboka tider och avbryta behandling/tjänster för uteblivna kostnader.

Läkemedel och förbrukningsvaror kan inte returneras eller återbetalas när de har utmatats.

Om behandlingen avbryts efter den andra behandlingsskanningen av cykeln som äger rum kommer en avgift på 6000 DK att tillkomma. Detta kommer att tas från avgifter som betalas för cykeln. Om avgifterna för cykeln inte har reglerats kommer du att behöva betala 6000 DK på begäran.

I händelse av att du har betalat för en cykel och vill avboka men vill komma tillbaka i framtiden, kan vi kreditera den framtida cykeln med betalningen som gjorts med tillägg av avbokningsavgiften 6000 DK

I händelse av att inga ägg/ägg samlas in vid ägginsamlingen anses cykeln vara avslutad och ingen återbetalning kommer att utfärdas.

I händelse av att inga embryon skapade från någon av behandlingscyklerna är lämpliga för överföring eller frysning, anses cykeln vara avslutad och ingen återbetalning kommer att utfärdas.

Om vi, enligt vårt kliniska gottfinnande, beslutar att du inte är lämplig för behandling av medicinska skäl eller om vi beslutar att inte behandla dig av någon annan anledning efter en behandlingsbokning, kommer vi att återbetala dina inbetalda kostnader men vi drar av från återbetalningen en avbokningsavgift för att täcka kostnaderna för behandlingsbokningen och andra kostnader som vi ådrar oss.

Om vi ​​av någon annan anledning beslutar att inte fortsätta med behandlingen har vi rätt att behålla en avbokningsavgift.

Underlåtenhet att betala gällande kostnader för frysförvaring kan leda till att de lagrade embryona/könscellerna förstörs.

Äggdonation och äggdelningspaket har ytterligare villkor. Dessa kommer att tillhandahållas till dig om du behöver dessa tjänster innan du påbörjar behandlingen.

Om våra avgifter är återbetalningsbara kan en kredit läggas till på ditt konto. I annat fall görs återbetalningar normalt inom 28 dagar.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Vitanova

Vester Voldgade 106, 3: e våningen

1552 Köpenhamn V Danmark

Phone: +45 33337101 
Email: support@vitanova.dk

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid