Därför väljer kvinnor naturlig och mild IVF-behandling

Kvinnor vill ha en skonsammare behandling med färre fysiska och emotionella påfrestningar

”Jag vill inte känna att min kropp är utom kontroll. Jag vet inte hur jag skulle klara av humörsvängningar eller injektioner varje dag!"

Vid konventionell IVF ges läkemedel i form av dagliga injektioner (eller ibland i form av nässpray) i upp till två veckor. Syftet är att blockera din naturliga menstruationscykel för att åstadkomma ett tillfälligt klimakterium (även kallat nedreglering). Efter detta ges ytterligare injektioner som innehåller högre doser stimulerande hormoner för att stimulera dina äggstockar till att bilda ett större antal ägg. Studier har visat att högre doser stimulerande hormoner kan medföra betydande fysiska och emotionella biverkningar. Många kvinnor som överväger fertilitetsbehandling har sett att vänner eller familj som går igenom konventionell IVF-behandling verkligen behöver kämpa för att hantera biverkningarna, som exempelvis kan vara:

 • menopausala symtom (till exempel värmevallningar)
 • starka humörsvängningar
 • huvudvärk
 • migrän
 • trötthet

En annan känd risk med att ge högre doser stimulerande hormon till kvinnor med hög äggreserv vid konventionell IVF är överstimulering av äggstockarna, ett potentiellt farligt tillstånd som kallas Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS), med symtom som kan innefatta:

 • snabb viktökning
 • ihållande illamående
 • kräkningar
 • andnöd
 • uppsvullen buk
 • uppblåsthet

Lätt OHSS kan förekomma hos upp till 30 % av kvinnorna som ges konventionell IVF, men den allvarliga formen är sällsynt. Vid naturlig, modifierad naturlig och mild IVF tar man däremot hänsyn till kvinnans naturliga menstruationscykel.

Vi fokuserar på en högre kvalitet hos äggen, inte på kvantitet

Vid mild IVF sker ingen nedreglering eller blockering av ägglossningen som leder till tillfälligt klimakterium. Stimuleringshormonet ges till mogna ägg och ska framkalla ett mildare svar från dina äggstockar. Detta innebär i allmänhet att du kommer att få lägre doser läkemedel under en kortare tid inom din naturliga cykel. Biverkningarna minskar avsevärt jämfört med konventionell IVF-behandling.

Vid naturlig och modifierad naturlig IVF är målet att plocka ut naturligt utvalda ägg från dina äggstockar. Detta innebär att du inte ges något stimulerande hormon, utan i vissa fall bara läkemedel i 3–4 dagar för att blockera din spontana ägglossning och hålla dina folliklar friska så att det går att plocka ut ägg utan risk för ägglossning. Behandlingen syftar till att plocka ut ägg som kroppen valt ut naturligt.

Kvinnor är oroliga över risken för hälsoproblem kopplade till fertilitetsläkemedel

”Jag har hört att man kan få långvariga hälsoproblem om man använder högre doser fertilitetsläkemedel. Jag vill ha en behandling som jag säkert vet kommer att vara säker för mig och mitt barn.”

Även om behandlingsplanerna vid konventionell IVF är väletablerade och säkra behövs mer forskning för att överblicka de långsiktiga riskerna för kvinnan och barnet. Barn födda efter återföring av ett färskt embryo vid konventionell IVF-behandling (där ett stort antal ägg plockas ut samtidigt som det finns höga hormonnivåer i blodet) har en känd ökad risk för:

 • för tidig födsel
 • låg födelsevikt

Vad gäller kvinnor som befinner sig behandling väljer de som har en ärftlig risk för östrogenberoende cancer (som bröstcancer eller äggstockscancer) eller andra tillstånd, exempelvis endometrios, ofta naturlig eller mild IVF för att undvika användning av högre doser stimulerande läkemedel som potentiellt kan utgöra hälsorisker. Andra potentiella risker vid hög respons från äggstockarna vid konventionell IVF-behandling kan vara:

 • tromboembolism (blodproppar)
 • svårighet för det befruktade ägget att fästa i livmoderslemhinnan

Även om kvinnor vill ha fertilitetsbehandling behöver de veta att de kommer att kunna upprätthålla en vardag medan de går igenom den.

Ingen viktökning med naturlig och modifierad naturlig IVF

Många kvinnor berättar för oss att de går upp i vikt medan de genomgår konventionell IVF, men att de inte drabbas av detta vid naturlig och modifierad naturlig IVF.

”Att lyckas med fertilitetsbehandlingen är jätteviktigt för mig – men jag behöver veta att jag kommer att kunna hålla koll på allt annat under tiden också – både på jobbet och hemma. Jag tror inte att jag klarar av att ta sprutor varje dag i flera veckor.”

Vid naturlig och mild IVF är behandlingstiden kortare med mycket färre injektioner, vilket minskar sannolikheten för att behandlingen ska påverka din vardag.

Medan du vid vanlig IVF sannolikt kommer att behöva ta sprutor varje dag i cirka 4 veckor, behöver du inte ta några läkemedel alls vid naturlig IVF. Vid modifierad naturlig IVF ordineras du tabletter eller injektioner i bara 3–4 dagar mitt i din cykel, och mild IVF-behandling innebär 5–9 dagars injektioner med målet att åstadkomma mild respons. Syftet med modifierad naturlig respektive mild IVF-behandling är att plocka ut ägg av högre kvalitet, inte kvantitet.

Kvinnor vill ha läkarbehandling av hög kvalitet och tillgång till avancerade, uppdaterade metoder

"Jag vill ha mer naturlig behandling – men det betyder inte att jag vill ha lägre kvalitet på behandlingen eller gå miste om nya framsteg som kan hjälpa mig att bli gravid."

Det allra första IVF-barnet Louise Brown föddes efter naturlig IVF – men sedan dess har flera framsteg gjorts med förbättrade resultat av naturlig IVF som följd. Mild IVF är en ny behandlingsmetod som utvecklats under det senaste decenniet och som syftar till att plocka ut ägg av högre kvalitet och samtidigt minimera riskerna och biverkningarna. Naturlig och mild IVF-behandling kräver individuella behandlingsplaner som anpassas för varje patient samt noggrann uppföljning för att uppnå resultat.

Det vi gör ligger mycket närmare naturen och det naturliga urvalet. Vi använder avancerad ultraljudsteknik för att individualisera behandlingsförloppet och på så sätt uppnå bättre resultat. Faktum är att vår partner, CREATE Fertilitys grundare professor Geeta Nargund tillsammans med ledningsgruppen, har varit banbrytande och introducerat avancerade behandlingsplaner och tekniker som sätter barnets och kvinnans hälsa i centrum genom att sträva efter att förbättra resultaten samtidigt som man minskar användningen av höga doser läkemedel. Till exempel är CREATE Fertilitys Director of Ultrasound Professor Campbell ledande inom obstetrik och gynekologisk ultraljudsundersökning. Han har utvecklat användningen av avancerat ultraljud för att ge kvinnor en detaljerad och exakt inblick i sin fertilitet. Vid ditt första ultraljud på Vitanova kan våra specialister bedöma din fertilitet med hjälp av 3D och Doppler-ultraljud.

Alla kvinnor vill ha IVF med resultat som ligger i linje med det nationella genomsnittet, utan de vanliga biverkningarna och riskerna

”Jag vill ha en behandling som är snällare mot min kropp, men jag vill inte kompromissa med resultaten. Det är svårt att förstå hur man ska jämföra olika kliniker och behandlingar. ”

Mild IVF

Vår milda IVF-behandling ger resultat som ofta motsvarar eller är bättre än det nationella genomsnittet för IVF i många fall.

Naturlig IVF

Våra resultat vid naturlig IVF är ofta bättre än det nationella genomsnittet. Många kvinnor med en låg äggreserv som inte har fått ett barn genom konventionell IVF har lyckats få barn med sina egna ägg efter att ha fått naturlig IVF på vår klinik. Naturlig och modifierad naturlig IVF fungerar särskilt bra för kvinnor med låg äggreserv.

När man tittar på resultatnivåer är det viktigt att kontrollera om klinikens siffror har verifierats av HFEA (våra siffror har det). Om du jämför två kliniker är det också viktigt att se till att du gör relevanta jämförelser. Publicerar de aktuella klinikerna exempelvis statistik som bygger på resultat per cykel, per patient, per embryoåterföring eller rentav återfört embryo? Redovisar de vilken typ av kvinnor de behandlar, exempelvis kvinnans ålder, och om de behandlar kvinnor med låg äggreserv? Många kvinnor känner sig lugnade av att veta att de flesta kliniker i stort sett är lika framgångsrika – och HFEA framhåller att eventuella resultatskillnader sannolikt beror på vilken typ av patienter klinikerna behandlar. Vi är stolta över att säga att många av våra resultat är lika bra som det nationella genomsnittet samtidigt som behandlingarna är skonsammare mot kvinnokroppen och säkrare för både de kvinnor vi behandlar och deras barn. Vi är stolta över att uppnå bättre resultat för kvinnan och barnet med våra behandlingar.

Ring oss gärna om du vill veta mer om Vitanova och de behandlingar vi erbjuder.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid