Fertilitet och livsstil

Vid samtalet inför insemination eller IVF kommer vi bland annat prata om livsstil och fertilitet. Fertilitet eller fruktbarhet kan mätas i den tid som går från det att man beslutar sig för att bli gravid fram till det lyckas. Detta tidsrum varierar från person till person men ökar generellt med åldern. Det finns andra faktorer såsom livsstil och användande av olika stimulantia som kan påverka fertiliteten negativt.

Fertilitet är starkt sammankopplat med livsstil, många studier har visat på att fertiliteten ökar om vi får i oss de riktiga vitaminerna, motionerar och är återhållsamma med stimulantia.

Livsstil handlar likväl om de medvetna val som tas som vanor som t.ex. rökning och kosthållning. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att ändra sin livsstil och vi vill inte moralisera utan bara ge så mycket information som möjligt kring egna chanser att öka sin fertilitet.

FERTILITET O ALKOHOL

Statens Seruminstitut i Danmark avslutade 2001 en studie kring infertilitet. Resultatet visade att kvinnor med lågt eller moderat intag av alkohol inte hade försämrad fertilitet jämfört med de kvinnor som inte brukade någon alkohol alls. Det är svårt att hitta forskning som dokumenterar sambandet mellan alkohol och fertilitet. Även om man bör vara försiktig med att generalisera utifrån en enskild studie rekommenderar vi att du noga överväger ditt alkoholintag både när du försöker bli gravid och när graviditet uppstått.

Referens: Katrine Albertsen, Anne-Marie Nybo Andersen, Jørn Olsen, and Morten Grønbæk.
Alcohol Consumption during Pregnancy and the Risk of Preterm Delivery. Am J Epidemiol. 2004;159:155-161

FERTILITET OCH KOFFEIN

Många av oss dricker kaffe eftersom koffeinet ger oss en pigghetskänsla. Koffein fins inte bara i kaffe utan även i the, kakao, Cola, choklad och energidrycker med guarana o maté. Det är därför inte bara kaffe man skall undvika om koffein intaget skall hållas nere.

Det är gjort många studier kring koffeinets påverkan på organismen och flertalet av studierna menar att o man intar mer än 300 mg koffein dagligen, vilket motsvarar ca 4-6 koppar kaffe, så nedsätts fertiliteten med upp till 35 %.

Utöver koffein innehåller kaffe även en mängd andra ämnen, varav några verkar hämmande på kroppens vitaminupptag. Bara detta gör att vi rekommenderar vi att man skär ner på kaffe intaget då vitaminer har stor betydelse för optimal fertilitet.

Referens: Effects of caffeine on human health.
Nawrot P, Jordan S, Eastwood J, Rotstein J, Hugenholtz A, Feeley M.
Toxicological Evaluation Section, Chemical Health Hazard Assessment Division, Bureau of Chemical Safety, Food Directorate, Health Canada, Tunney’s Pasture, PL 2204D1, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0L2. 2003

FERTILITET OCH RÖKNING

Det kan inte nog understrykas att rökning i alla sammanhang är hälsofarligt. För att optimera chanserna till en god fertilitet rekommenderar vi att du helt slutar röka, eller åtminstone drar ner kraftigt redan innan inseminationsprocessen börjar.

Fertilitet eller fruktbarhet kan mätas i den tid som går från det att man beslutar sig för att bli gravid fram till det lyckas. Detta tidsrum varierar från person till person men ökar generellt med åldern. Det finns andra faktorer såsom livsstil och användande av olika stimulantia som kan påverka fertiliteten negativt.

I Danmark blir 81 % av alla par som inte röker gravida inom de första 9 månaderna, medan siffran hos rökare gått ner till 70%. Detta har bekräftats även i internationella studier.

Även om graviditetsönskan är en stor motivationsfaktor, kan det verka som en omöjlighet att sluta röka. Vid det första samtalet med barnmorskan innan behandling föreslår hon en plan hur nedtrappningen av rökningen kan gå till. I vårt nätverk finns det akupunktörer som kan hjälpa dig i processen att bli rökfri.

FERTILITET, VITAMINER OCH FOLSYRA

Födevaredirektioratet o Sundhetsstyrelsen rekommenderar kvinnor som önskar bli gravida att ta ett tillskott med 400 mikrogram Folsyra. Folsyra är en b-vitamin som visats minska risken för uppkomst av ryggmärgsbråck hos fostret. Mellan 22-29 dagar efter befruktningen bildas neuralröret hos fostret, alltså kanske redan innan graviditet konstaterats. Neuralröret utvecklas senare till ryggmärg och hjärna. Tillskott av Folsyra rekommenderas tom graviditetsvecka 12. Även om du äter hälsosam o varierad kost är det bra att ta vitamintillskott under tiden inför och under graviditet, prata med personalen på ditt apotek.

FERTILITET OCH VIKT

Kvinnans fertilitet minskar i takt med graden av övervikt. Det beroende på att hormonsystemet störs av fettvävnaden som påverkar de hormoner som styr menstruationscykeln. Övervikt kan liksom vid kraftig viktminskning innebära att mensen uteblir. Dessutom är det en ökad risk för tidigt missfall.

Det finns olika metoder att mäta övervikt på. En är BMI (BodyMassIndex) som anger förhållandet mellan längd och vikt. BMI beräknas enl följande:

Vikt i kilo dividerat med längden i meter X två.

  • BMI 19-24 = Normalvikt.
  • BMI 25-29= Lätt övervikt
  • BMI 30 och över är stor övervikt.

Om du är överviktigt och vill förbättra din fertilitet är det en bra ide att kontakta en dietist för att lägga upp en kost och motionsplan.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid