Vilken är skillnaden mellan IVF-behandling och insemination?

IVF / PROVRÖRSBEHANDLING

Provrörsbehandling förkortas ofta IVF, som står för in vitro fertilisering och innebär att befruktningen äger rum utanför kvinnans kropp i ett provrör.

Vid IVF-behandlingen plockas ägg ut från äggstockarna för att bli befruktade med sperman i ett laboratorium.
Äggen plockas ut genom slidan med hjälp av ultraljud. Det görs under lokalbedövning. Äggen befruktas i laboratoriet, antingen genom att tillsätta ca 100 000 spermier till varje ägg (vanlig IVF) eller genom att en enskild spermie införs direkt i ägget (mikroinsemination, ICSI).

Därefter odlas ägget i 2–5 dygn innan det nu befruktade ägget sätts tillbaka i livmodern för normal utveckling.
Vid IVF-behandling stimuleras kvinnans äggstockar att producera fler ägg än vid en normal spontan cykel. Det betyder att det går att ta ut mer än ett ägg till IVF-behandlingen. Vid en normal cykel producerar kvinnan normalt inte mer än ett ägg. Fler ägg förbättrar sannolikheten för att hitta lämpliga ägg till befruktningen.

IVF-behandling rekommenderas i de fall, där kvinnan har blockerade äggledare eller endometrios och vid dålig spermakvalitet hos mannen eller oförklarliga orsaker till barnlöshet. Det finns en rad olika medicinska resurser för IVF-behandling, som anpassas till de individuella behoven.

Ungefär 5 procent av alla danska barn föds efter behandling med IVF i dag.

INSEMINATION

Mannen lämnar ett spermaprov och i laboratoriet isoleras spermierna från sädesvätskan. Med en liten, tunn plastkateter förs spermierna högst upp i livmodern. Det är i regel helt smärtfritt och går på några minuter.

Spermierna sprutas in i livmodern, så uppemot 100 gånger fler spermier når fram till ägget än om spermierna själva skulle simma hela vägen.

Man kan utföra inseminationsbehandling i kvinnans egen cykel. Men erfarenheten visar att chansen för graviditet fördubblas om äggbildningen också stimuleras med hjälp av hormonbehandling, så att det lossnar mer än ett ägg. Med hormonbehandlingen bildas vanligtvis 2–3 ägg per behandling i stället för det enda ägg som normalt bildas i en menstruationscykel. Ju fler ägg, desto större sannolikhet för graviditet.

Insemination utförs under de timmar ägglossningen sker. Tidpunkten för inseminationen fastställs med hjälp av ultraljud. När det finns minst ett ägg som är moget ger kvinnan sig själv en injektion som ger ägglossning 1½ dygn senare. Vid den tidpunkten utförs själva inseminationen i livmodern.

Läs mer om:

Vi är öppna och redo att hjälpa dig!

Vi vill försäkra våra patienter om det  vi förblir helt öppna till alla våra nationella och internationella patienter, och du kan fortsätta att komma till kliniken för behandling.

Ring oss på: +45 33 33 71 01

Måndag - Fredag 8:00 - 15:30
lördag 8:00 - 12:00
Söndag Stängd

Tack för ditt tålamod och förståelse under denna utmanande tid.

Boka tid