Därför är naturlig IVF-behandling bättre för barnet

Vi har länge varit banbrytande och utfört naturlig och mild IVF som ett säkrare alternativ till konventionell IVF-behandling. Vårt tillvägagångssätt ger resultat som är lika med eller bättre än det nationella genomsnittet för IVF, samtidigt som det är skonsammare mot kvinnans kropp och innebär bättre hälsa.

Vid konventionell IVF använder man stark medicinering för att avbryta den normala menstruationscykeln (så kallad nedreglering), följt av stimulering av äggstockarna för att de att ska producera fler ägg än vad de skulle göra naturligt, med målet plocka ut så många ägg som möjligt. Även om det kan verka logiskt att tänka att ”mer är bättre”, kan denna process faktiskt vara skadlig för kvinnan och barnet, och inte nödvändigtvis leda till bättre resultat. Läkemedlen som används kan orsaka klimakterieliknande biverkningar och potentiellt farlig överstimulering av äggstockarna (OHSS). Detta är de negativa effekterna som kvinnan kan drabbas av. Vi börjar nu även allt bättre förstå risken för biverkningar hos de barn som föds efter konventionell IVF-behandling. Vid naturlig IVF finns det inget behov av läkemedel eftersom man i processen utgår från kroppens egen urvalsmekanism när man plockar ut det eller de ägg som är friskast och av bäst kvalitet i en naturlig cykel.

Det finns nu betydande vetenskapliga bevis som visar att embryon som kommer till genom IVF-behandling utan stimulering eller med lägre grad av stimulering kan vara av högre kvalitet än embryon som kommer till genom konventionell IVF, och att en högre andel av de embryon som skapats genom konventionell IVF kan bära på kromosomavvikelser.

Nya bevis ger stöd åt teorin om att naturlig IVF är bättre för barnet

År 2017 kom det ännu en studie som pekade på att naturlig IVF resulterar i friskare barn. En grupp amerikanska forskare studerade födelsevikten hos barn födda av kvinnor efter både konventionell och naturlig IVF. Det fann att barnen som kommit till efter naturlig IVF hade en betydligt högre genomsnittlig födelsevikt.

Även om man i studien undersökte cyklerna hos ett relativt litet urval av kvinnor – totalt 364 – såg man statistiskt signifikanta resultat som tyder på att naturlig IVF kan bidra till minskad risk för låg födelsevikt hos barn födda efter IVF-behandling. Uppgifterna indikerar att naturlig IVF kanske inte bara kan öka sannolikheten för att kvinnan föder på rätt dag, utan faktiskt också förändra resultaten även för barn som föds för tidigt, kanske på grund av att man plockar ut ett ägg av högre kvalitet utan användning av stimulerande läkemedel. 

Naturlig IVF – original och fortfarande bäst?

Det allra första IVF-barnet Louise Brown, född 1978, är resultatet av naturlig IVF-behandling. Efterhand blev den naturliga processen dock mindre populär hos IVF-leverantörerna och konventionell IVF är nu normen. Många kliniker vill erbjuda konventionell IVF eftersom det sannolikt kommer att resultera i att fler ägg kan plockas ut, även om det länge har spekulerats i möjliga långsiktiga och kortsiktiga negativa hälsoeffekter. För kvinnor som söker behandling tar det tyvärr också både längre tid (tre till fyra veckors medicinering jämfört med ingen alls vid naturlig IVF och tre till fyra dagar vid modifierad naturlig IVF) och har som bekant en negativ effekt på kvaliteten hos embryona. 

Vi sätter kvinnan och barnets hälsa och välbefinnande först

Vårt prisbelönta behandlande team har i många år legat i framkant när det gäller att utveckla mycket effektiv IVF-behandling som sätter kvinnans och barnets hälsa och välbefinnande först. Konventionell IVF-behandling medför risker för kvinnan och barnet som ett direkt resultat av högre doser läkemedel. På CREATE erbjuder vi ett realistiskt alternativ.

Mak, W; Kondapalli, L.A; Celia, G; Gordon, J; DiMattina, M; Payson, M. (2016). IVF i naturlig cykel minskar risken för låg födelsevikt hos barn i jämförelse med IVF med konventionell stimulering. [online], volume 31. Tillgänglig här: http://humrep.oxfordjournals.org/content/31/4/789.abstract. [Åtkomst 20 juli 2016].

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid