Det är vår grundläggande skyldighet att säkerställa att vi skyddar kvinnors och barns långsiktiga hälsa så att vi kan se tillbaka och säga att vi har gjort helt rätt. Vi gör fertilitetsbehandling tillgänglig för alla, även ensamstående kvinnor, heterosexuella par och par av samma kön.

Vi har ansvar för framtiden, inte bara nuet.
Medicinsk chef, professor Geeta Nargund

Vår vision

  • Att ge alla tillgång till kvalitetssäkrad fertilitetsbehandling
  • Att erbjuda behandling med så få läkemedel som möjligt och ändå uppnå goda resultat
  • Att ge en så naturlig, säker och framgångsrik fertilitetsvård som möjligt för varje patient vi behandlar.
  • Att sätta kvinnan och barnet hälsa och välbefinnande först, både under och efter behandling

Vårt uppdrag

Att ge alla kvinnor och par i hela Europa tillgång till fertilitetsbehandling, så att de får möjlighet att bilda familj, oavsett omständigheterna. Vårt särskilda team, som är kvalitetsmedvetna och talar flera språk, utgår från den senaste vetenskapliga kunskapen när de utformar fertilitetsbehandling med fokus på föräldrar och barn.

Vår filosofi

Vitanova är en del av CREATE Fertility, som har hjälpt många kvinnor med fertilitetsproblematik och komplexa medicinska historier att bli föräldrar. Våra vetenskapligt kompetenta läkare ligger i framkant inom fertilitetsbehandling och är kända för sitt arbete inom IVF i lätt stimulerad naturlig cykel. I och med att våra läkare alltid ser till att vara uppdaterade med den senaste kunskapen inom fertilitetsbehandling, kan vi garantera en personlig och kvalitetssäkrad behandling. Vi kommer alltid att sätta dig och din önskan om att bli förälder i fokus och göra allt vi kan för att det ska gå vägen.  

  • Tillgång till behandling - I många länder i Europa finns det ett stort antal regler och policyer som påverkar tillgången till fertilitetsbehandling. Det kan exempelvis gälla väntelistor eller begränsningar kopplade till ålder eller användning av donator. I Danmark har vi haft möjligheten att ta oss över de flesta hinder och idag är fertilitetsbehandling tillgänglig för alla, inklusive ensamstående kvinnor, heterosexuella och lesbiska par.
  • Fokuserad på moderns och barns långsiktiga hälsa - Vår banbrytande strategi för fertilitetsbehandling fokuserar på moderns och barnets hälsa och välbefinnande. Vår behandling med lätt stimulering eller i naturlig cykel minskar påfrestningen på kvinnans kropp, riskerna och biverkningarna i samband med fertilitetsbehandling.
  • Skräddarsydd behandling för bästa resultat - Det enda sättet att få en rättvisande bild av dina förutsättningar och möjligheter är att ha en inledande konsultation, där en specialist kan berätta mer om sannolikheten att lyckas utifrån dina förutsättningar och vilken typ av behandling som skulle ge dig bäst chanser.

Hur vi mäter resultat

Vårt fokus ligger på dig, din hälsa och ditt välbefinnande under tid hos oss. Vi hjälper dig genom processen genom att ta fram en personlig behandlingsplan och ge dig möjlighet att träffa personal som talar ditt språk.

Det finns flera faktorer som påverkar hur väl vi lyckas. Vi på Vitanova värderar inte bara resultat i siffror och statistik, utan arbetar hela tiden på att förbättra våra behandlingsmetoder och på så sätt förbättra resultaten. Vårt mål är att minimera risken för komplikationer och biverkningar av behandlingen, och därför arbetar vi med behandling i lätt stimulerad eller naturlig cykel.

Vi har specialiserat oss på användning av avancerat ultraljud för att uppnå de bästa resultaten och med utgångspunkt i detta ge dig råd och rekommendationer före, under och efter behandlingsprocessen. Vi prioriterar din hälsa och säkerhet och involverar dig så att du kan fatta välgrundade beslut utifrån informationen du får av oss. Du kan påverka din behandling.

Varför Vitanova ska vara ditt första val

Vi erbjuder behandling som utgår från den senaste forskningen. Vi har fokus på kvaliteten på äggen, inte på antalet ägg. Vår vision är att främja den skonsammare formen av fertilitetsbehandling, som trots minimal användning av läkemedel ändå ger kvinnor högsta möjliga chans till graviditet samtidigt som metoden reducerar både fysiska och psykiska biverkningar. Jämfört med konventionell IVF-behandling är den ekonomiska belastningen mindre vid behandling i milt stimulerad eller naturlig cykel, helt enkelt eftersom vi använder lägre doser läkemedel – eller inga läkemedel alls.

Oöverträffad tillgång till givare Oöverträffad tillgång till givare
En del av CREATE Fertility, ledande i Europa inom IVF i milt simulerad eller naturlig cykel En del av CREATE Fertility, ledande i Europa inom IVF i milt simulerad eller naturlig cykel
Fokus på kvinnan och barnet Fokus på kvinnan och barnet
Leds av pionjärer och experter på fertilitetsbehandling Leds av pionjärer och experter på fertilitetsbehandling
Ägg och embryon av högre kvalitet Ägg och embryon av högre kvalitet
Mycket goda resultat Mycket goda resultat
Säkrare och mer hälsosam behandling för kvinnor Säkrare och mer hälsosam behandling för kvinnor
Stöd och rådgivning under hela processen Stöd och rådgivning under hela processen

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid