Jag är VD och var med och startade Vitanova 2005. 2010 flyttade vi till större lokaler, och Vitanova blev ett fertilitetscenter med alla typer av fertilitetsbehandling.

Jag har själv en stor familj: Fyra barn och nu fem barnbarn. Min glädje över min familj gav mig lust att hjälpa andra, och det är den främsta anledningen till att Vitanova grundades. Jag arbetar för att våra kunder ska uppleva Vitanova som något särskilt. Alla ska behandlas individuellt och känna att vi stöder deras dröm om att bilda familj. Om drömmen inte går i uppfyllelse vill jag att vi på Vitanova hjälper till att skapa acceptans hos den enskilda om att ett liv utan barn också kan vara lyckligt.

Vitanova har ingått partnerskap med Create Fertility i UK, som leds av professor Geeta Nargund. Geeta Nargund är pionjär inom IVF i naturlig cykel där kvinnan behandlas utan – eller med minimal – hormonstimulering. Eftersom jag har samma grundinställning som Geeta Nagund om att sätta fokus på kvinnan och minimera användningen av medicin vid behandlingen är jag mycket glad över partnerskapet.

Anette Weinreich Pillon

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid