Jag är VD och var med och startade Vitanova 2005. 2010 flyttade vi till större lokaler, och Vitanova blev ett fertilitetscenter med alla typer av fertilitetsbehandling.

Jag har själv en stor familj: Fyra barn och nu fem barnbarn. Min glädje över min familj gav mig lust att hjälpa andra, och det är den främsta anledningen till att Vitanova grundades. Jag arbetar för att våra kunder ska uppleva Vitanova som något särskilt. Alla ska behandlas individuellt och känna att vi stöder deras dröm om att bilda familj. Om drömmen inte går i uppfyllelse vill jag att vi på Vitanova hjälper till att skapa acceptans hos den enskilda om att ett liv utan barn också kan vara lyckligt.

Vitanova har ingått partnerskap med Create Fertility i UK, som leds av professor Geeta Nargund. Geeta Nargund är pionjär inom IVF i naturlig cykel där kvinnan behandlas utan – eller med minimal – hormonstimulering. Eftersom jag har samma grundinställning som Geeta Nagund om att sätta fokus på kvinnan och minimera användningen av medicin vid behandlingen är jag mycket glad över partnerskapet.

Anette Weinreich Pillon

Vi är öppna och redo att hjälpa dig!

Vi vill försäkra våra patienter om det  vi förblir helt öppna till alla våra nationella och internationella patienter, och du kan fortsätta att komma till kliniken för behandling.

Tack för ditt tålamod och förståelse under denna utmanande tid.

Boka tid