Jag blev specialist i gynekologi och obstetrik 2009 och disputerade på min doktorsavhandling om kvinnliga könshormoner 2001. 2011 anställdes jag som överläkare, därefter arbetade jag ett antal år på olika universitetssjukhus med inriktning mot binokulär kirurgi. Under samma period var jag anställd som klinisk lektor vid Köpenhamns Universitet med ansvar för läkarstudenterna på avdelningen. Jag lämnade sjukhuset 2017 och har sedan dess arbetat som praktiserande gynekolog och fertilitetsläkare. På fredagar upprätthåller jag mina operativa färdigheter som laparoskopisk kirurg på ett privat sjukhus. Fertilitetspatienter utgör en stor del av min patientgrupp. Jag är särskilt intresserad av utmaningarna kring optimal hormonbehandling för den enskilda patienten. Jag har nyligen öppnat Gynekologi- och fertilitetskliniken på Vesterbro, men jobbar vidare som konsult på Vitanova.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid