Mitt namn är Malene Wulff. Du möter mig i receptionen, i telefonen och via e-post. Jag arbetar som sekreterare.

Min bakgrund är som läkarsekreterare hos en privatpraktiserande läkare, där jag var i åtta år, och på ett privatsjukhus där jag också arbetade som sekreterare i åtta år. Jag tycker om att arbeta på Vitanova, där jag möter en massa trevliga kunder och får tala olika språk.

Jag talar franska, engelska och nordiska språk.

Malene Wulff

Vi är öppna och redo att hjälpa dig!

Vi vill försäkra våra patienter om det  vi förblir helt öppna till alla våra nationella och internationella patienter, och du kan fortsätta att komma till kliniken för behandling.

Tack för ditt tålamod och förståelse under denna utmanande tid.

Boka tid