3 metoder för assisterad befruktning

Assisterad befruktning eller ART (assisterad reproduktionsteknik) kallades förr konstgjord befruktning. Vi gillar tanken på att vi hjälper till med befruktning, så assisterad befruktning är den term vi normalt använder. Mer information om metoderna som används vid assisterad befruktning finns här.

IUI - intrauterin insemination

IUI är den enklaste formen av assisterad befruktning och är därför den första metoden vi testar när par misslyckas med att uppnå graviditet på vanlig väg. Insemination är också det naturliga valet för ensamstående kvinnor och lesbiska par.

IUI eller insemination kan jämföras med en gynekologisk undersökning. På Vitanova utförs själva insemineringen av sjuksköterskor eller barnmorskor. Barnmorskan för in en mycket tunn kateter i livmoderhalsen genom slidan. Denna kateter sitter på en spruta som innehåller tvättad sperma. Barnmorskan sprutar in spermierna i livmodern och därifrån hittar de själv upp till ägget. Inseminering är möjlig med spermier från en partner eller en donator. 

IUI kan utföras i kvinnans naturliga cykel eller i en cykel där kvinnan genomgår mild hormonstimulering, vilket säkerställer att ett ägg utvecklas. Vid IUI är chansen till graviditet något lägre än vid IVF. Vi rekommenderar därför att du fortsätter med IVF efter tre eller fyra försök med IUI.

IVF - in vitro-fertilisering

Liksom insemination är IVF-behandling – ofta kallad in vitro-fertilisering – en form av assisterad befruktning. Vid IVF plockas ett ägg ut från äggstockarna och befruktas i ett laboratorium med spermier från antingen partnern eller en donator. Det befruktade ägget – embryot – återförs sedan till kvinnans livmoder.

Mild IVF (IVF med lätt stimulering)

IVF kan utföras på olika sätt. Den mest kända metoden involverar hormonstimulering hos kvinnan, vilket ger ett större antal ägg än normalt. Denna hormonstimulering innebär att injektioner ges vissa dagar i cykeln. På Vitanova använder vi nästan alltid denna metod, som kallas mild IVF eller kort stimulering. Med mild IVF ges hormonell stimulering under kvinnans naturliga cykel. Denna metod involverar färre hormoner än konventionell IVF med högre grad av stimulering. Kvinnan upplever färre psykiska besvär av hormonerna jämfört med konventionell stimulering.

Naturlig IVF (IVF i naturlig cykel utan stimulering)

En annan metod innebär att utföra IVF i en naturlig cykel utan hormonell stimulering. I detta fall utvecklas bara ett eller två ägg, som det brukar vara. Denna metod passar kvinnor som har mycket få ägg i äggstockarna och som enligt vår bedömning inte ska utveckla mer än ett eller två ägg åt gången.

Modifierad naturlig IVF (IVF i naturlig cykel med mycket lätt stimulering)

Det tredje alternativet är att ge kvinnan mycket lätt hormonstimulering, precis som vid IUI. Detta är känt som modifierad naturlig IVF. Kvinnan utvecklar ett eller två embryon. Denna metod passar också kvinnor med låg äggreserv.

Mikroinjektioner (ICSI)

Den sista typen av IVF-behandling är ICSI, intracytoplasmatisk spermieinjektion, eller mikroinjektioner. Spermierna hittar oftast sin egen väg till ägget genom normal befruktning eller vid spontan befruktning i ett laboratorium. Men om mannens sperma är av mycket låg kvalitet och innehåller för få spermier, kan vi hjälpa spermierna att komma in i ägget med hjälp av en mikroinjektion. Mikroinjektionen ges under ett mikroskop. Embryologen väljer ut en spermie med normalt utseende och sprutar in den i ägget med en mycket tunn glaspipett.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid