7 viktiga fakta om fertilitetsbehandling

1. Infertilitet är inte ovanligt

Tyvärr är infertilitet inte så ovanligt idag som det har varit. Statistiskt sett påverkar infertilitet ett av sex par. Infertiliteten beror på kvinnan i 40 % av fallen, mannen i 40 % av fallen och båda parter i 20 % av fallen. Det är i många fall omöjligt att säga varför ett par har problem med att uppnå graviditet, så det finns definitivt mycket vi fortfarande inte vet när det gäller infertilitet.

Självklart kan även fertila människor behöva hjälp – till exempel ensamstående kvinnor, lesbiska par eller personer som inte vill föra vidare genetiska sjukdomar till sina barn.

Vi kan hjälpa dig att välja vilken typ av behandling som passar bäst för dig, beroende på hur din infertilitetsproblematik ser ut.

2. Ålder spelar roll

Den kvinnliga fertiliteten börjar sjunka ganska drastiskt från 35 års ålder. Kvinnans chanser att bli gravid är mycket små när hon passerat 40, och förutsättningarna försämras ytterligare från och med cirka 45 års ålder. Kvinnor föds med ett visst antal ägg i äggstockarna. Antalet och kvaliteten på dessa ägg minskar med åldern. Männens spermieproduktion är mer stabil men minskar också i takt med att produktionen av testosteron avtar.

Även äldre kvinnor med infertilitetsproblem kan tycka att det är värt att försöka att bli gravida, men det är bäst att börja när man är ung.

3. Resultatnivåerna kan vara svåra att tolka

Resultatnivåerna, eller chansen att bli gravid, baseras på statistik och tar därför inte hänsyn till individuella förutsättningar. Många faktorer spelar roll när man försöker bli gravid. Fertilitetsproblem uppträder i tidig ålder i vissa familjer, medan andra familjer kan bli gravida i hög ålder.

Alla kliniker är skyldiga att publicera sina resultatnivåer, men det finns inga regler för hur resultaten ska presenteras. Vissa kliniker vill helst inte behandla äldre kvinnor (över 42 år), kvinnor med låga äggreserver eller kvinnor med gynekologiska problem, eftersom dessa kan ha en negativ inverkan på klinikens totala resultatstatistik. Detta kan ge ett helt felaktigt intryck av resultaten från kliniken i fråga, och i själva verket kan bra statistik ge barnlösa kvinnor falska förhoppningar. Det är alltså mycket viktigt att veta vad kliniken baserar sin statistik på – positiva graviditetstester, levande foster efter åttonde graviditetsveckan eller levande födda? Det är därför det är omöjligt att jämföra resultaten för olika kliniker utan att få ytterligare information. Lägg lite tid på att fråga kliniker hur de mäter sina resultat och kontakta helst flera kliniker.

4. De flesta kvinnor behöver mer än ett försök

Den genomsnittliga chansen att lyckas med IVF är cirka 35 %. Därför behöver de flesta barnlösa kvinnor mer än ett försök innan de blir gravida. Detsamma gäller par som lyckas uppnå graviditet utan behandling. När du påbörjar en fertilitetsbehandling är det viktigt att du är medveten om att du ger dig ut på en resa och att resan till ditt mål kan vara hur lång som helst. Du kan räkna med att det tar mer än en cykel och bli positivt överraskad om du visar dig vara en av de lyckliga som blir gravida på första försöket.

När du kommer till ditt första möte på en klinik, rekommenderar vi att du ber om en uppskattning av antalet försök du kan räkna med att behöva göra. En bra gynekolog ger dig en uppskattning av vad du kan förvänta dig baserat på dina blodprover, ultraljud och andra undersökningar.

5. Ekonomi

Fertilitetsbehandling kan vara dyrt. De flesta kliniker har prislistor, men de kan vara vilseledande. Det är viktigt att fråga om priset innan du väljer en klinik. På Vitanovas webbplats finns en prislista tillsammans med en förklaring av hur man ska tolka våra priser. Vår prislista visar ett grundpris för varje behandling, IUI eller IVF, och du behöver till exempel lägga till kostnaden för donerade spermier eller mikroinjektioner (ICSI) till priset för behandlingen om du behöver något av detta. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med att förstå prislistan.

6. Frysta embryon är lika bra som färska embryon

Studier har visat att användning av frysta embryon är lika bra som att använda icke-frysta (färska). Om det är möjligt är det bättre att frysa embryon (befruktade ägg) än ägg som inte har befruktats. Befruktade ägg klarar upptining bättre än icke-befruktade ägg.

7. Tvillingar

Det är ett välkänt faktum att fertilitetsbehandling kan leda till flerbarnsgraviditet – tvillingar eller trillingar. Fyrlingar eller mer väcker mycket medieuppmärksamhet men är sällan resultatet vid IVF. Detta inträffar vanligtvis efter stimulering med höga doser hormoner i kombination med insemination (IUI). Tvillingar och trillingar förekommer, men i Danmark försöker klinikerna minska antalet flerbarnsfödslar så mycket som möjligt genom att bara återföra ett enda embryo till livmodern. Graviditeter som resulterar i tvillingar eller trillingar är inte utan risk för modern och barnet.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid