Det skal du overveje, hvis du vil være donor

Det finns olika donationsformer: anonym, öppen eller känd donator. I den här artikeln beskriver vi skillnaden mellan de olika donationsformerna.

Vid anonym ägg- eller spermadonation kan kvinnan/paret bara få information om donatorns hudfärg, hårfärg, ögonfärg, längd, vikt och etnicitet (grundläggande profil). Det kommer aldrig att vara möjligt att få veta donatorns identitet.

Om man vid donationstillfället kan få fler uppgifter om donatorn kallas det donator med utökad donatorsprofil. I spermabankens donatorskatalog kan det till exempel finnas uppgifter om donatorns yrke, fritidsintressen, utbildning, röstprov, babyfoton och liknande. Även om denna donationsform är ”icke-anonym” är det viktigt att poängtera att donator och mottagare inte någonsin har möjlighet att träffas.

Vid öppen donation är donatorns identitet inte känd av mottagaren vid donationstidpunkten, men donatorn accepterar att det senare kan lämnas ut mer information än grundläggande uppgifter. Det kan (i motsats till utökad donatorsprofil) exempelvis vara uppgifter om donatorns identitet. Donatorn kan godkänna att uppgifterna ges till barnet och/eller donationsmottagaren vid kontakt med spermabanken. Motsvarande kan det på fertilitetskliniken lämnas information om äggdonatorn, om detta avtalats. En möjlig form för öppen donation är en donation där det finns ett avtal att endast barnet, efter att ha fyllt 18 år, kan få information om donatorns identitet.

Slutligen är det möjligt att använda en känd donator. En sådan sperma- eller äggdonator är känd av mottagaren/mottagarna vid donationstidpunkten.

Som donator är det viktigt att noga överväga om man vill vara anonym, öppen eller känd donator.

Du kan hitta mer information om donatorstyperna genom att följa länkarna.


Spermadonator

Äggdonator

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid