Det skal du overveje, hvis du vil være donor

Der findes forskellige former for donation: Anonym, åben og kendt donor. Her i artiklen beskriver vi forskellen på de forskellige former for donationer. 

Ved anonym æg- eller sæddonation kan kvinden/parret kun få oplyst donors hudfarve, hårfarve, øjenfarve, højde, vægt og etnicitet (basisprofilen). Det vil aldrig være muligt at få oplyst donors identitet.

Hvis man på donationstidspunktet kan få flere oplysninger om donor, kalder man det en donor med udvidet donorprofil. Eksempelvis kan der i sædbankernes donorkatalog være oplysninger om donors erhverv, fritidsinteresser, uddannelse, stemmeprøve, babyfotos og lignende. Selvom denne donationsform er ”Ikke-anonym” er det vigtigt, at pointere, at donor og modtager ikke på noget tidspunkt har mulighed for at møde hinanden.

Ved en åben donor, er donorens identitet ikke kendt af modtageren på donationstidspunktet, men donoren accepterer, at der på et senere tidspunkt kan gives yderligere oplysninger end basisoplysninger. Det kan (i modsætning til udvidet donorprofil) eksempelvis være oplysninger om donors identitet. Donor kan sige ja til, at oplysningerne gives til barnet og/eller modtageren af donationen ved henvendelse til sædbanken. Tilsvarende kan der på fertilitetsklinikken gives oplysning om ægdonor, hvis dette er aftalt. En mulig form for åben donation er en donation, hvor det er aftalt, at barnet som den eneste kan få oplyst donors identitet, når barnet er fyldt 18 år.

Endelig er der mulighed for at anvende en kendt donor. En sådan donor af sæd eller æg kendes af modtageren/modtagerne på tidspunktet for donationen.

Som donor er det vigtigt at gøre sig grundige overvejelser om, man ønsker at være anonym, åben eller kendt donor.

Du kan finde flere informationer om donortyperne ved at følge linkene.

Sæddonor

Ægdonor

Vi har åbent og er parate til at hjælpe dig!

Du kan diskutere behandlinger eller spørgsmål, du har, med en af vores erfarne patientrådgivere

Hvis du er klar til at starte IVF-behandling og ønsker at bestille din virtuelle konsultation, kan du gøre dette nemt online.

Book aftale