Kvinnans fertilitet – sjunker den?

Kvinnor som har passerat 35 års ålder och ännu inte har fått barn känner ofta att de är under tidspress om de ska hinna få barn, och de är mycket bekymrade över sin fertilitet. Men det är viktigt att förstå att fertiliteten inte sjunker tvärt utan att det sker som en glidande övergång.

Det finns ingen magisk ålder varefter det plötsligt är omöjligt att bli gravid. Så fungerar inte biologin.

Statistiken visar att 82 procent av alla par kommer att få ett barn inom ett år och 90 procent efter två år när kvinnan är mellan 35 och 39 år. Dessa siffror är inte så annorlunda jämfört med siffrorna för kvinnor mellan 19 och 26 år, där 92 procent får ett barn inom ett år och 98 procent får ett barn inom två år.

INDIVIDUELL UNDERSÖKNING AV KVINNANS FERTILITET

Generellt är fertiliteten alltså god och det viktigaste är att göra en individuell bedömning av den enskilda kvinnans fertilitet och att ge råd utifrån hennes situation.

Även om risken för högt blodtryck och för tidig födsel stiger med åldern är de allra flesta graviditeter, också hos kvinnor över 40, helt utan komplikationer.

De flesta gravida upplever vissa graviditetsbesvär, särskilt i slutet av graviditeten. Både kropp och psyke reagerar på det förändrade tillståndet och graviditeten kan upplevas mer belastande ju äldre man är, helt enkelt för att kroppen är mer sliten.

Men om man har en hälsosam livsstil, där man håller sig i god form, äter hälsosamt, får sin sömn och på det hela taget tar väl hand om sig själv, kan en graviditet förlöpa helt utan problem oavsett om man är 25 eller 40 år.

Genomsnittsåldern för en förstföderska i Danmark är 29 år, och så har det varit i många år.

Vi är redo att hjälpa dig!

Du kan diskutera behandlingar eller frågor du har med någon av våra erfarna patientrådgivare

Vi är vana vid att samarbeta med Forsikringskässe och kan hjälpa dig att få ordning på alla dokument. Våra svensktalande sekreterare och läkare kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Om du är redo att påbörja IVF-behandling och vill boka din virtuella konsultation kan du göra detta enkelt online.

Boka tid