Jeg blev speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2009 og forsvarede i 2001 min doktordisputats om kvindelige kønshormoner. I 2011 blev jeg ansat som overlæge, hvorefter jeg i en årrække arbejdede på forskellige universitetshospitaler med speciale i kikkertkirurgi. Jeg var i samme periode ansat som klinisk lektor ved Københavns Universitet med ansvar for de medicinstuderende på afdelingen. Jeg forlod hospitalet i 2017 og har siden arbejdet som praktiserende gynækolog og fertilitetslæge. Om fredagen vedligeholder jeg mine operative færdigheder som kikkertkirurg på et privathospital. Fertilitetspatienter udgør en stor del af min patientgruppe. Særligt udfordringerne omkring den optimale hormonbehandling for den enkelte patient har min store interesse. Jeg har for nyligt åbnet klinikken Gynækologi og Fertilitet på Vesterbro, men arbejder fortsat som konsulent på Vitanova.

Vi har åbent og er parate til at hjælpe dig!

Du kan diskutere behandlinger eller spørgsmål, du har, med en af vores erfarne patientrådgivere

Hvis du er klar til at starte IVF-behandling og ønsker at bestille din virtuelle konsultation, kan du gøre dette nemt online.

Book aftale